Stevns Kommune - klima kommune

Borgmester Poul Arne Nielsen underskriver klimaaftalerne sammen med Christian Jarby, kundechef i Elsparerfonden og Ella Maria Bisschop-Larsen, Præsident for Danmarks Naturfredningsforening

Daværende borgmester Poul Arne Nielsen underskriver klimaaftalen sammen med Ella Maria Bisschop-Larsen, Præsident for Danmarks Naturfredningsforening

Stevns Kommune forpligter sig yderligere i klimaarbejdet

Mandag den 16. januar 2012 underskrev Stevns Kommune en ny klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Det er en aftale, der forpligter Stevns Kommune til at nedbringe kommunens CO2-udslip yderligere. Stevns Kommune har allerede vist flotte resultater på reduktionen af CO2 i kommunen og ønsker at fortsætte med en yderligere klimaindsats.

I 2009 indgik Stevns Kommune sin første klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening for at nedbringe kommunens CO2-udslip. Aftalen udløb ved årsskiftet til 2012. Aftalen blevet i 2012 forlænge til 2015:

- Stevns Kommune fortsætter klimaindsatsen i højt tempo med en ny aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Klimaaftalen har været med til sætte fremdrift i vores klimaarbejde, og der er penge at spare på indsatsen. Alene i 2010 har vi opnået en samlet energibesparelse på ca. 850.000 kr., oplyser Poul Arne Nielsen, daværende borgmester i Stevns Kommune.

At underskrive Klimakommuneaftalen handler om at gennemføre konkrete initiativer. Fx indviede Stevns Kommune i august 2011 en ny daginstitution i Rødvig, der producerer mere energi end den bruger.

- Vi ser løsninger i klimakommunerne, som mange bare talte om for år tilbage. Stevns Kommunes nye daginstitution i Rødvig er et flot eksempel på, at det kan lade sig gøre, og at det betaler sig at bygge energirigtigt og fremtidssikret, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Stevns kommune har også fokus på en indsats, der inddrager borgere og lokale virksomheder blandt andet ved hjælp af uddannelse af lokale håndværkere til at udføre energirådgivning og i at udføre energirenovering.

 

Fakta om Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuner

Klimakommunerne skal først og fremmest forpligte sig til en årlig reduktion i CO2-udledningen på to procent eller mere frem mod 2025. Aftalen gælder i første omgang for kommunens egne aktiviteter, bygninger og transport. Dernæst skal kommunen lave en opgørelse over den nuværende CO2-udledning. Den opgørelse skal danne grundlag for at følge reduktionerne år for år.

Der skal udarbejde en klimahandlingsplan. Planen skal beskrive, hvordan kommunen vil nå målet. Og endelig skal planen naturligvis implementeres, og udviklingen skal overvåges.

Vil du vide mere om klimakommuner som klik her eller benyt linket i højre side af skærmen.

 

Se også:
Information om Klimakommuneaftalen generelt:
Klimakommune

Kontakt:
Birgitte Nielsen
Tlf.: 56 57 51 44
birnie@stevns.dk

Send sikker e-mail:
Sikker e-mail til Stevns Kommune