Badevand

stranden ved Rødvig

Stranden ved Rødvig Øst

I badesæsonen fra den 1. juni – den 1. september undersøger Stevns Kommune jævnligt badevandet på kommunens 9 badevandstationer og 5 kontrolstationer. Stationerne er fordelt på den nordlige og sydlige kyststrækning.  

Stationerne kan du se på kortet i højre spalte (Badevandsstationer i kommunen). 

Billede - Rødvig Strand
Stranden ved Rødvig Vest

Vi undersøger badevandet for om der er for mange bakterier og om vandet er klart og uden synlig forurening.
Badevandet kan, i forbindelse med tørre og meget varme somre, nå temperaturer så alger og bakterier trives rigtig godt.
Badevandet kan også påvirkes, hvis et rensningsanlæg eller kloaksystemet overbelastes på grund af voldsom regn. Forureningen vil ofte blive ført til kysten via vandløb. Vi fraråder derfor generelt badning i og omkring udløb.

Badevandsprofiler

Der er lavet en profil for hver af de 9 badestationer i Stevns Kommune. Profilerne indeholder en kort beskrivelse af vandet, stranden, faciliteter og eventuelle kendte forureningskilder. Profilerne kan ses hér på siden i højre spalte under Badevandsstationer. 

Badevandskvalitet

Sommeren igennem måler Stevns Kommune badevandskvaliteten på kommunens strande. Der udtages prøver på 9 badestationer og 5 kontrolstationer enten hver- eller hver anden uge i badesæsonen. Resultatet af målingerne kan ses hér på siden, så snart de er modtaget.

I højre spalte kan du finde analyseresultaterne under Badevandsanalyse.

Badevandsvarsling

Stevns Kommune overvåger, i samarbejde med Stevns Forsyning udsatte badevandsstationer. På baggrund af modelberegning af risiko for overløb fra kloak og kortvarig forurening af badevandet, varsles der på de enkelte stationer om forringet badevandskvalitet.
For dig som badende, vil det på de fleste af vores strande være synligt på badevandsprofilen ved at der er opsat klistermærke med: Badning frarådes og med dato for forventet ophør af varslet.

badning
På 3 af kommunens strande er der opsat elektroniske varslingsskilte, som automatisk varsler ved risiko for forringet badevandskvalitet. Der er også angivelse af varslingens varighed.

skilte

Til venstre: Elektronisk skilt uden varsling
Til højre: Elektronisk skilt med varsling

Information om alger

I havet optræder der hver sommer en opblomstring af alger. Nogle af algerne kan indeholde gift.

Under meget store opblomstringer kan algerne udskille så meget gift, at en badetur kan give hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet.

Yderligere information om alger finder du i højre spalte under Se også:.

Generelt frarådes badning, hvis

 1. der har været et voldsomt regnskyl, som kan give anledning til tvivlsom badevandskvalitet i op til flere dage efter regnen,
 2. vandet er grumset og uklart,
 3. vandet er fyldt med hvidlige og grålige fnug og strimler,
 4. vandet har gulbrune belægninger, 
 5. du ikke kan se dine fødder 1m under vandet.

Følg de danske nationale baderåd

 • Bad aldrig alene.
 • Bad kun, hvor det er tilladt.
 • Gå kun ud til navlen.
 • Svøm langs kysten.
 • Spring kun på hovedet, hvor vandet er dybt nok.
 • Bad aldrig med alkohol eller euforiserende stoffer i blodet.
 • Gå op, når du begynder at fryse.