Badevand

stranden ved Rødvig

Stranden ved Rødvig Øst

I badesæsonen fra den 1.juni – den 1.september undersøger Stevns Kommune jævnligt badevandet på kommunens 9 badevandstationer og 5 kontrolstationer. Stationerne er fordelt på den nordlige og sydlige kyststrækning.  

Stationerne kan du se på kortet i højre spalte (Badevandsstationer i kommuinen). 

Billede - Rødvig Strand
Stranden ved Rødvig Vest

Vi undersøger badevandet for om der er for mange bakterier og om vandet er klart og uden synlig forurening.
Badevandet kan, i forbindelse med tørre og meget varme somre, nå temperaturer så alger og bakterier trives rigtig godt. Badevandet kan også påvirkes hvis et rensningsanlæg eller kloaksystemet overbelastes på grund af voldsom regn. Forureningen vil ofte blive ført til kysten via vandløb. Vi fraråder derfor generelt badning i og omkring åernes udløb.

Badevandsprofiler

Der er lavet en profil på hver af de 9 badestationer der er i Stevns Kommune. Profilerne indeholder en kort beskrivelse af vandet, stranden faciliteter og eventuelle kendte forureningskilder. Profilerne kan ses hér på hjemmesiden i højre spalte. 
 
I højre spalte kan du se en oversigt over badevandsundersøgelser.

Badevandskvalitet

Sommeren igennem måler Stevns Kommune badevandskvaliteten på kommunens strande. Der udtages prøver på 9 badestationer og 5 kontrolstationer enten hver- eller hver anden uge i badesæsonen. Resultatet af målingerne kan ses hér på hjemmesiden, så snart de er modtaget.

I højre spalte kan du også se skemaet over badevandsanalyser.

Badevandsvarsling

Stevns Kommune overvåger, i samarbejde med Stevns Forsyning udsatte badevandsstationer. På baggrund af modelberegning af risiko for overløb fra kloak og kortvarig forurening, af badevandet, varsles der på de enkelte stationer om forringet badevandskvalitet. For dig som badende, vil det være synligt på badevandsprofilen ved at der er opsat klistermærke med: Badning frarådes og med dato for forventet længde af forureningen.

Badning frarådes

Information om alger

I havet optræder der hver sommer en opblomstring af alger. Meget få af disse alger kan indeholde gift.

Under meget store opblomstringer kan de udskilles så meget gift, at en badetur kan give hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré. Dyr kan i værste fald dø, hvis de drikker af vandet.

Yderligere information om alger finder du i højre spalte.

Generelt frarådes badning hvis

 1. der har været et voldsomt regnskyl, som kan give anledning til tvivlsom vadevandskvalitet i op til flere dage efter regnen,
 2. vandet er grumset og uklart,
 3. vandet er fyldt med hvidlige og grålige fnug og strimler,
 4. vandet har gulbrune belægninger, 
 5. du ikke kan se dine fødder 1m under vandet.

Følg de danske nationale baderåd

 • Bad aldrig alene
 • Bad kun hvor det er tilladt
 • Gå kun ud til navlen
 • Svøm langs kysten
 • Spring kun på hovedet, hvor vandet er dybt nok
 • Bad aldrig med alkohol eller euforiserende stoffer i blodet
 • Gå op når du begynder at fryse