Du er her

Det Grønne Råd

Stevns Kommune har et Grønt Råd, der består af repræsentanter fra forskellige organisationer samt medlemmer fra Plan, Miljø og Teknik.

Det Grønne Råd skal styrke den brede dialog og samarbejdet imellem de mange aktører i lokalsamfundet inden for natur- og miljøområdet samt rådgive kommunalbestyrelsen inden for det grønne område.

Værd at vide om Det Grønne Råd

Fold alle ud
 • Hvad er Det Grønne Råds opgave?

  Det Grønne Råds opgave er at:

  • bistå med udtalelser om kommuneplaner, lokalplaner, natur- og miljøplaner samt indgå i dialog med kommunen om kommunale handleplaner ved implementering af miljømålsloven.
    
  • fremsætte forslag overfor kommunalbestyrelsen, der kan fremme en aktiv naturpolitik og en rigere og mere varieret natur til gavn for kommunens borgere.
    
  • tage initiativ til at gennemføre konkrete grønne projekter herunder pleje og naturgenopretning, naturvejledning, friluftsaktiviteter samt generelt gennem stier og publikumsfaciliteter at øge borgernes muligheder for adgang til kommunens natur.
    
  • udtale sig om ansøgninger om økonomisk bistand til konkrete grønne projekter i foreninger og organisationer i kommunen.
    
  • arbejde for økonomisk bistand til fælles projekter, f.eks. via grønne partnerskaber.
 • Det Grønne Råds medlemmer

  Flemming Petersen (formand)

  Plan, Miljø og Teknik

  Jørgen Larsen (næstformand)

  Plan, Miljø og Teknik

  Helen Sørensen

  Plan, Miljø og Teknik

  Line Krogh Lay

  Plan, Miljø og Teknik

  Varly Jensen

  Plan, Miljø og Teknik

  Anders Olsen

  Børne- og ungdomsorganisationernes Samråd På Stevns

  Ebbe Stub

  Vandrådet i Stevns Kommune

  Michael L. Kruse

  DN-Stevns

  Hans Henrik Thyssen

  Gefion – Landboforening

  Inge Ambus  

  Tryggevælde og Stevns Ådals bevarelse

  Jane Christoffersen

  DN-Stevns

  Jan Ebbensgaard

  PIV – Pioner i Vandløbspleje

  Helge Raakjær Frost

  Naturstyrelsen

  Poul Madsen

  Østsjællands Biavlerforening

  Søren Boas

  Dansk Skovforening

  Poul Vestervang

  Stevns Jagtforening

  Thomas W. Johansen

  Dansk Ornitologisk Forening

  Willy Harenberg

  Friluftsrådet

 • Det Grønne Råds møder og referater

  Det Grønne Råd afholder to ordinære møder om året. Medlemmerne kan foreslå punkter til dagsordenen, som skal være kommunen i hænde senest en måned inden mødet.

  • Grønt Råd den 21. september 2021 - dagsorden (pdf)
  • Grønt Råd den 21. september 2021 - referat (pdf)
  • 2020 - Grønt Råd aflyst pga. Corona

Sidst opdateret

19.03.2019