Du er her

Dagpenge ved sygdom

Lønmodtagere, ledige og selvstændige skal anmelde sygefravær for at modtage sygedagpenge.

OBS! Udbetaling af sygedagpenge

Januar måneds udbetalingsspecifikation vedrørende sygedagpenge er fejlbehæftet. Der optræder et forkert beløb til udbetaling nederst på specifikationen. 
Der er dog tale om en visningsfejl i dette felt. 
Det korrekte beløb optræder øverst på siden til højre for dispositionsdatoen. 
Sygedagpengemodtagere vil have dette beløb til deres rådighed den 28. januar 2021. 
 

Værd at vide om sygedagpenge

Fold alle ud
 • Hvordan får jeg sygedagpenge?

  Arbejdsgivere, selvstændige erhvervsdrivende og a-kasser skal fremsende anmodning om sygedagpenge direkte til kommunen via NemRefusion

  NemRefusion er obligatorisk. Indberetning på papir vil automatisk medføre afslag!

  Læs mere om hvordan din virksomhed kan bruge it-løsningen eller gå direkte til indberetning

  Du kan kontakte NemRefusion support, hvis du har behov for hjælp i forbindelse med brugen af NemRefusion. NemRefusion support kan besvare både generelle og tekniske spørgsmål. Du kan også ringe på tlf.: 44 60 72 13 - mandag - fredag kl. 8:00-16:30

  Husk at overholde tidsfrister for anmeldelse af sygefravær – ellers risikerer du at miste penge.

 • Hvordan anmelder jeg mine ansattes sygefravær?

  Hvis du er arbejdsgiver skal du anmelde sygefravær til lønmodtagerens opholdskommune senest 5 uger efter 1. fraværsdag, såfremt lønmodtageren er fraværende i mere end arbejdsgiverperioden, som er på 30 kalenderdage. Hvis du overskrider denne tidsfrist får du først refusion fra den dag du anmelder.

  Er lønmodtageren fraværende i mindre end arbejdsgiverperioden er anmeldelsesfristen 3 måneder fra 1. fraværsdag. Arbejdsgiveren skal anmelde fraværet på NemRefusion.

 • Hvornår skal jeg anmelde sygefravær til kommunen?

  Hvis du er lønmodtager skal du anmelde sygefravær til opholdskommunen senest 8 dage efter afsendelsen af underretningsbrevet fra NemRefusion på baggrund af arbejdsgiverens anmeldelse af sygefraværet.

  Fra den 1.december 2015 skal du anmode om sygedagpenge digitalt via Mit Sygefravær. Du skal bruge dit nemID for at logge på selvbetjeningsløsningen.

  Er du tilmeldt Digital Post, får du meddelelser om dit sygefravær i din digitale postkasse. I forbindelse med din sygefraværssag skal du give en række oplysninger til kommunen. Du skal følge linket i meddelelsen og indtaste oplysningerne i Mit Sygefravær.

  Se en kort video med introduktion til Mit Sygefravær.
  Du kan gå direkte til Mit Sygefravær på borger.dk eller mitsygefravær.dk

  Har du fået udbetalt sygedagpenge fra arbejdsgiveren i arbejdsgiverperioden eller en del af denne, skal du anmode om sygedagpenge fra kommunen senest 3 uger efter udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt.

  Hvis du anmelder sygefraværet for sent udbetales der først dagpenge fra anmeldelsesdagen. 

 • Hvornår skal jeg melde sygefravær til kommunen, når jeg er selvstændig?

  Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, skal du anmelde sygefravær til kommunen senest 1 uge efter den dag, der kan udbetales dagpenge fra. 

  Ved senere anmeldelse udbetales der først dagpenge fra anmeldelsesdagen.

 • Hvornår bliver sygedagpenge udbetalt?

  Hvis du ikke får løn eller dagpenge fra din arbejdsgiver under sygdom, kan dagpengene udbetales af kommunen, hvis de øvrige betingelser er opfyldt. Dagpengene udbetales efter ansøgning.

  Selvstændige erhvervsdrivende får - i lighed med andre, der anmoder om sygedagpenge - normalt udbetaling den sidste torsdag i hver måned.

  Ved raskmelding udbetales dagpengene som hovedregel ugen efter raskmeldingsdagen. Dagpengene er til disposition om torsdagen i udbetalingsugen.

  Dagpenge bliver indsat på din NemKonto. Refusion til arbejdsgiver bliver indsat på arbejdsgivers NemKonto.

 • Hvad med opfølgning på sygdom?

  Opfølgning og visitation af personer der modtager sygedagpenge sker i Jobcenter Stevns.

  Se hvordan du booker tid til en opfølgningssamtale (video) Vi forventer, er der åbnes op for denne mulighed i løbet af 1. halvår 2019.

 • Forsikringsordninger

  Det ikke længere Statens Administration men Udbetaling Danmark der administrerer forsikringsordningerne.

  Du finder al information om Sygedagpengeforsikring på virk.dk og på borger.dk, hvis din virksomhed ikke har et CVR nummer.

Sidst opdateret

27.01.2021