Du er her

Ressourceforløb

Film om ressourceforløb: Filmen varer 4 minutter og 5 sekunder.

Vil du vide mere om ressourceforløb kan du finde svar på en række spørgsmål her.

Værd at vide om ressourceforløb

Fold alle ud
 • Hvad er et ressourceforløb?

  Du kan få et ressourceforløb,hvis: 

  Du er i risiko for at komme på førtidspension

  Du har problemer, der kræver et helbredsorienteret forløb

  Det kan sikre dig, at du får udviklet en arbejdsevne, eller du bliver hjulpet i gang med en uddannelse.

   

 • Hvem kan få et ressourceforløb?

  Person med problemer ud over ledighed, og som risikerer at komme på førtidspension, hvis de ikke får en særlig indsats.

  Hvis du er under 40 år og er på førtidspension, men du ønsker at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

 • Hvem behandler min sag om ressourceforløb?

  Et rehabiliteringsteam behandler din sag.

  Teamet består af en Læge fra Regionen, personale fra sundhedsafdelingen og arbejdsmarked. Din sagsbehandler er også med til mødet.

  I hele dit ressourceforløb har du en koordinerende sagsbehandler, der sikre at indsatsen bliver koordineret og justeret undervejs. Sagsbehandleren hjælper dig også med at gennemfører det der bliver sat i værk.

 • Hvilken ydelse modtager jeg, når jeg deltager i et ressourceforløb?

  Når du deltager i et ressourceforløb, modtager du som udgangspunkt den ydelse, du modtog inden opstarten. 

  Din egen formue og din evt. ægtefælles indtægt/formue har ingen indflydelse på ydelsen.

  Hvis du bliver syg eller skal på barsel, vil du fortsat få ydelsen udbetalt. 

  Din ydelse vil blive udbetalt månedsvis bagud sidste hverdag i måneden.

  Kontanthjælp

  Hvis du er kontanthjælpsmodtager og deltager i et ressourceforløb, modtager du den ydelse, du fik forud for forløbet.

  Sygedagpenge

  Hvis du modtog sygedagpenge op til starten af ressourceforløbet, vil din ydelse svare til dine sygedagpenge. Du overgår til en ydelse svarende til kontanthjælps satsen:

  når den generelle varighedsbegrænsning for sygedagpenge er nået

  når den eventuelle forlængede varighedsbegrænsning er udløbet

  Ledighedsydelse

  Hvis du modtog ledighedsydelse op til starten af ressourceforløbet, vil du få en ydelse svarende til denne. 

  Førtidspension

  Hvis du modtog førtidspension før ressourceforløbet, vil du forsætte med dette.

 • Hvor lang tid varer et ressourceforløb?

  Et ressourceforløb kan vare i mindst et år til fem år.

  Er du under 40 år kan du få tilbudt flere forløb.

   

 • Kan jeg holde ferie, imens jeg deltager i et ressourceforløb?

  Ferie

  Du har ret til ferie i fem uger. Du har ikke pligt til at stå til rådighed eller følge tilbud i planen for rehabilitering i din ferie.

  Din ret til ferie er ud fra, at du har haft 12 måneders sammenhængende ydelse under ressourceforløb. Husk du skal aftale ferie med din sagsbehandler.

  Du kan klage, hvis du ikke er enig med kommunen om din afholdelse af ferie.

   

 • Hvad siger lovgivningen?

  Du kan læse mere om reglerne på retsinformation.dk (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 12a)

  Du har mulighed for at klage over kommunens afgørelse inden 4 uger fra du modtager den.

  Når vi modtager din klage, har vi pligt til at se på sagen igen, efter retssikkerhedslovens §66.

  Hvis vi fastholder vores afgørelse, sender vi den videre til endelig behandling i Ankestyrelsen.

   

Sidst opdateret

22.08.2019