Du er her

Boligpolitik

Boligpolitikken er Stevns Kommunes signal til både borgere og investorer om, i hvilken retning kommunen ønsker at udvikle sig. Boligpolitikken er sendt i otte ugers høring i perioden 16. marts til 11. maj 2021.

Vil du gerne give et høringssvar til planen, så send en mail med dine bemærkninger til lokalplan@stevns.dk

Udkast til Boligpolitikken (pdf)
Datagrundlag og digital borgerinddragelse - bilag til Boligpolitikken (pdf)

Hvad er en Boligpolitik?

En boligpolitik er et signal til både borgere og investorer om, i hvilken retning kommunen ønsker at udvikle sig. Politikken lægger de overordnede rammer for planlægning af og strategier for kommunens udvikling – på både lang og kort sigt. Den kan sætte retningen i forhold til, hvor udviklingen ønskes fremmet, lige som boligpolitikken kan anvendes til at sikre, at udbuddet af boliger matcher fremtidens behov.

I en boligpolitik kan kommunalbestyrelsen f.eks. prioritere, at der skal:

 • sikres flere former for boligtyperne, således at der i forbindelse med udstykninger sættes krav
 • om diversitet der sikre boliger til ældre, unge og enlige
 • sikres adgang til naturen
 • stilles krav til attraktive fællesarealer
 • stilles krav om tryghedsskabende tiltag
 • sikres adgangen til offentlig transport, adgang til stier og sikre forhold for de bløde trafikanter
 • give plads til at tænke både individuelt og i fællesskaber
 • give muligheder for både nyt og gammelt

Boligpolitik for Stevns Kommune

Arbejdet med boligpolitikken er igangsat på baggrund af en anbefaling fra Udvalget for Stevns Verdensmål. Udvalget er et såkaldt § 17, stk. 4-udvalg, som kan komme med anbefalinger til Plan-, Miljø- og Teknik og derigennem videre til Kommunalbestyrelsen.

Ved udvalgets midtvejsevaluering i december 2019 kom udvalget med en række anbefalinger. Blandt anbefalingerne var udarbejdelse af en boligpolitik.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. juni 2020, at igangsætte udarbejdelse af en boligpolitik. Efterfølgende har Stevns Verdensmål udarbejdede anbefalinger til de overordnede seks temaer som boligpolitikken skal tage afsæt i. 

 1. Boliger til alle - varieret boligudbud
 2. Strategisk udvikling
 3. Liv i landsbyer og landdistrikter
 4. Plads til vildskab - Grønne boligområder
 5. Klima- og miljøvenligt byggeri - nybyggeri og renovering
 6. Grønne forbindelser - binde land og by sammen

Over 1000 borgere har hen over julen 2020/21 udfyldt et spørgeskema. Materiale præsenteres her. Selve spørgeskemaet (2), besvarelserne af spørgeskemaet (1) samt et dokument med de indkomne bemærkninger fra spørgeskemaet (3). De indkomne bemærkninger er sorteret. Det oprindelige dokument er meget omfattende, og for at gøre det overskueligt er bemærkningerne blevet grupperet i en række teamet. Indledningsvist er der et kort resumé af hvert tema, og der henvises her til det fulde materiale længere fremme i dokumentet. 

 1. Digital borgerinddragelse
 2. Udsendt spørgeskema
 3. Uddybende besvarelser
Tidsplan for udarbejdelse af Boligpolitikken
26. august og 21. september 2020 - §17 stk. 4 udvalg udarbejdede anbefalinger til de overordnede temaer som boligpolitikken skal have fokus på
29. september 2020 – møde i Plan, Miljø & Teknik hvor anbefalingerne blev overdraget
22. oktober 2020 – Workshop for Kommunalbestyrelsens om Boligpolitik
1. december 2020 - Plan, Miljø & Teknik præsenteres for udkast til spørgeskema
december 2020 – Spørgeskema udsendes til de stevnske borgere
januar & februar 2021 - på baggrund - udarbejdes der et udkast til en boligpolitik
februar 2021 - Workshop for Kommunalbestyrelsens om Boligpolitik
marts 2021 - Politisk behandling af udkast til boligpolitik
marts, april og maj 2021 - udkast til Boligpolitik sendes i 8 ugers høring
april 2021 Afholdelse af borgermøde i forbindelse med høring
juni 2021 Forventet endelig godkendelse af Boligpolitik

Sidst opdateret

14.04.2021