Du er her

Find din lokale klima-agent

En klima-agent er en lokal borger, der har stor viden indenfor klima & energi og som gerne vil dele sin viden med interesserede medborgere.

Værd at vide om lokale klima-agenter

Fold alle ud
 • Arnøje - lavenergihus

  Huset

  Huset er sekskantet, hvorved der opnås så lidt overflade som muligt men til gengæld en stor volumen. Huset er placeret således, at køkken, stue og værelser vender mod syd, mens den nordlige del af huset, den kolde side, anvendes til et stort værksted.

  Til forskel fra andre lavenergihuset så er der ikke nogen mekanisk ventilation i huset. Opvarmningen af huset foregår via brændefyr og et mindre solvarmeanlæg. Brændefyret er koblet til en lagertank på 2400 liter. Desuden er der en separat tank på 300 liter til solfanger, der giver alt det varme vand fra 1 april til 1 oktober.

  Tagbeklædning og ydervægge

  Tagbeklædning og ydervægge består af hårdt presset Rockwool, hvilket har givet et meget velisoleret hus uden kuldebroer. Brugen af Rockwool har desuden sparet på udgifterne til beklædning af ydervægge og tag. På ydersiderne er Rockwoolen behandlet med murcement, der efterfølgende blev finpudset og malet. Tagkonstruktionen er udviklet af Rockwool og består af en speciel Rockwool-plade, som det yderste lag isolering. Pladen, der er meget hårdt presset, er anbragt oven på to lag pladebatts og spændt fast til loftsbeklædningen. Regnvand trænger kun ganske få millimeter ind i taget. Pladerne er ubehandlede, og det har bevirket, at det med tiden er blevet tildækket med mos.

  Muldtoilet

  Almindelige toiletter bruger omkring 25.000 liter drikkevand om året. Husets toilet er et såkaldt muldtoilet, eller komposttoilet, der opsamler gødning i en stor tank under badeværelset, hvorefter det bliver nedbrudt på samme måde som i en almindelig kompostbunke. Komposttoiletter fjerner 'det sorte spildevand' og sparer på vandet.

  Kontakt

  Har du spørgsmål, eller kunne du tænke dig at se huset?

  John Valeur
  Barupvej 13, Arnøje
  Mobil: 21 90 13 02
  john@valeur.nu

 • Hellested - fremtidens byggeri

  Et bud på fremtidens byggeri

  Ingeniør & arkitekt Erling Sørvins er ved at bygge et særligt hus i Hellested, der i såvel sit indre som dets ydre er et bud på fremtidens byggeri.

  Erling Sørvins er efter mange års erfaring med byggeri og anlægsarbejde, gået i gang med at bygge en 160 m2 højloftet, luftopvarmet bolig, der er omsluttet af varme grankassetter og tækket med metalskjolde. Det er et spændende, anderledes og nytænkende byggeprojekt, der halverer udgifterne, benytter klimabevidst, bæredygtige materiale og tillige sparer på energi.

  HøjTækHuset er pilotprojekt for 'Bindingsværk 2.0', et high-tech byggesystem for miljømæssigt bæredygtige bygninger op til 2 en halv etage. Pilotprojektet skal dels bevise, at det overhovedet er muligt at bygge på denne måde og dels, at det kan gøres billigere end traditionelt. Rent arkitektonisk udforsker det et tema som man kan kalde: 'Prægtigt storrum omgivet af hytteagtige birum samlet under ét stort tag'.

  HøjTækHus er designet så det udnytter luft-til-luft-varmepumpe-systemet bedst muligt. Systemet kan både varme, køle og styre luftfugtighed i boligen uden, at det bliver voldsomt dyrt. Under loftet 7 en halv meter oppe gemmes en stor pude af tempereret luft, som fungerer som en buffer for god ventilation uden træk. Da der ikke er trafik- eller anden støj udefra, er HøjTækHus uden tunge materialer i facader og tag.

  Fundamenter går ikke ned i frostfri dybde. Frost/tø-hævning opnås i stedet ved terrænisolering i én meters overmål i terræn hele vejen rundt. Men under hele boligens nettoareal befinder sig en 30 tons betonskive, der primært fungerer som ballast mod storm, der ellers vil kunne flytte på huset. HøjTækHus vejer ca. en tiendedel af et muret hus, og det er, helt bogstaveligt, let at bygge.

  Det bærende skelet består af kun tre slags rustfri ståldele ("'pace-frame', på dansk; 'rum-rammer), som er boltet til betonskiven. På skelettet er med sømbeslag fastgjort gran-kassetter som danner toptag, skråtag og facader.

  Døre og vinduer åbner utraditionelt og består for en dels vedkommende af krumt opspændt specialplast.

  På facaden skal der testes en unik skråbeklædning, 'gran-skravering', som ender med at ligne sølvgråt drivtømmer. Senere kommer koksgrå metaltrekanter på skråtag og 'græs', dvs. sedum-mos, på det næsten vandrette toptag.

  Byggeprocessen stiler mod hurtig lukning af råhuset, som så med indhold kan husejerforsikres før der bæres større værdier ind i det. Fagene kan derefter tages efter tur og det indvendigt arbejde kan udføres uden at skulle tage hensyn til vejrlig og tyveri af materialer, maskiner og øvrigt værktøj.

  Den traditionelle opkørte plads med ler og jord fra dybdegravning ses ikke her. Først sent i processen udføres minimale gruber for stik. Summen af alle disse rationaliseringer betyder en væsentlig reduktion på anskaffelsespris Med stigende energipriser er det også væsentligt at varmeudgiften for HøjTækHus teoretisk er < 500 kr./måned. Men lad os nu se...

  Kontakt

  Har du spørgsmål eller kunne du tænke dig at se byggeriet?

  Erling Sørvin
  SIXAXIS arkitekturstudio og maskinfabrik
  Mobil: 21 90 26 07
  soervins@gmail.com

 • Holtug - solceller, solfangere & jordvarme

  Solceller

  Tom Jensen i Holtug har 27 solcellepaneler liggende på taget. Panelerne er bygget og centreret rundt om et ovenlysvindue. To af panelerne er lavet efter specialmål over og under vinduet. Det blev gjort uden merpris. Anlægget har 27 paneler og er med en 7.0 kW 3-faset inverter, der er begrænset til 6.0 kW udgående effekt. Anlægget er blevet koblet på el-nettet den 18. november 2011 og har siden opstart og frem til 23. april 2013 lavet 7425 kWh.

  Solfangere

  På taget af baghuset har der i 25 år været opsat 5 solfangere, der via en 550 liter tank giver varme og varmt brugsvand til ejendommen. Desuden er vandet tilkoblet husets vaske- og opvaskemaskine.

  Jordvarme

  I 2008 blev der etableret jordvarme med 600 m. slanger, der blev nedgravet på området bag ejendommen. Anlægget leverer hovedparten af varmen til huset i vintermånederne. I forår, sommer og efterår er anlægget ikke tændt, da det har vist sig ikke at være nødvendigt.

  Kontakt

  Har du spørgsmål, eller kunne du tænke dig at se huset?

  Tom Jensen
  Holtug Linievej 41, Holtug
  4660 Store Heddinge
  Tlf.: 56 50 00 01
  Mobil: 60 23 23 23
  stevns@email.dk

Sidst opdateret

06.09.2018