Du er her

Energirenovering af din bolig?

Hvis du energirenoverer din bolig, sparer du klimaet for CO2, skaber et bedre indeklima og værdisikrer samtidig din bolig.

Stigende energipriser gør, at det er en fordel for dig, at bruge så lidt energi som muligt, f.eks. på opvarmning. Dette kan du hjælpe på vej ved at energirenovere.

Du kan f.eks. renovere din bolig på en måde så den bruger mindre energi ved at:

 • Udskifte vinduer
 • Udbedre kuldebroer
 • Forbedre din boligs installationer
 • Lægge tykkere isolering

Værd at vide om min bolig

Fold alle ud
 • Hvad skal jeg bruge, når jeg vil energirenovere min bolig?

  En tilstandsrapport eller et energimærke er en stor hjælp til at få overblik over boligens tilstand. Tilstandsrapporten og energimærket er dog ikke ensbetydende med, at der ikke kan være flere muligheder for energibesparelser i boligen.

  Det vil derfor altid være en god ide at finde en god energivejleder inden for både klimaskærm, d.v.s. selve bygningen, og tekniske installationer, d.v.s. lys, vand og varme, inden du sætter eventuelle tiltag i gang.

  Stevns Kommune har udgivet en folder om enerirenovering (pdf). Du kan også finde folderen i borgerservice eller på bibliotekerne i Stevns Kommune. I folderen kan du læse om kommunens klimaarbejde og du får et indblik i, hvordan du som boligejer kan være med til at nedbringe CO2-udslippet ved at foretage forbedringer i din bolig – forbedringer der tillige kan være økonomisk fordelagtige for dig.

 • Brug en energivejleder

  Energivejledning giver dig et overblik over de mange forskellige muligheder, så som kedeludskiftning, solvarmeinstallation, udskiftning af vinduer eller efterisolering.

  Energivejledning er en nyttig informationskilde, når du skal danne dig et fornuftigt beslutningsgrundlag for, hvad du kan gøre i netop din bolig.

  Vælger du en energivejleder med kompetence inden for f.eks. klimaskærm, vil denne energivejleder typisk tage kontakt til en energivejleder inden for kompetenceområdet tekniske installationer.

  Sammen vil de kunne give et overblik over hvilke tiltag, der vil gøre mest for din varmeøkonomi, og i hvilken rækkefølge du bedst foretager besparelsestiltagene.

  Energivejlederne kan f.eks. give dig beregninger på, hvor lang tilbagebetalingstiden og klimabesparelsen (CO2) er på givne tiltag, og rådgive dig i forhold til, om du f.eks. skal udskifte kedlen, før du hulmursisolerer.

  Via hjemmesiden www.energivejlederen.dk kan du læse mere om energivejledning og finde din lokale energivejleder ved brug af dit postnummer.

 • Jeg bor i et kridtstenshus?

  Kridtstenshuse er en unik stevnsk kulturarv, som vi skal værne om. Der er udarbejdet en vejledning til dig som husejer på Stevns og til din håndværker (pdf).

  I vejledningen kan du bl.a. finde information om:

  • hvordan du kan fjerne de uheldige og ødelæggende elementer i et kridtstenshus, der svækker dets gode tekniske egenskaber og i stedet indsætte nye byggematerialer og konstruktioner, der er bedre egnede for disse specielle huse
  • hvordan du kan efterisolere og energiforbedre huset, så huset kan leve op til moderne komfort uden at miste de arkitektoniske og bygningskulturelle kvaliteter, det i høj grad også indeholder.

Sidst opdateret

06.09.2018