Du er her

Tilskud til energirenovering

Du kan søge om tilskud, hvis du planlægger at energirenovere din bolig.

Hvis du ønsker at søge om tilskud til energirenovering af din bolig, skal du have tilsagn fra energiselskabet, inden du går i gang.

Værd at vide om energirenovering

Fold alle ud
 • Hvorfor kan jeg få tilskud til energirenovering?

  Energiselskaberne i Danmark har fået til opgave at sørge for, at vi alle sammen sparer på energien og dermed nedbringer CO2-udslippet. Ved at købe den energibesparelse, du opnår ved energirenovering, kan energiselskabet dokumentere at have bidraget til at nedbringe CO2-udledningen.

 • Hvad er energitilskud?

  Du kan få energitilskud til mange forskellige slags forbedringer i huset. Et af de kriterier, du skal opfylde, er dog, at forbedringen skal sikre, at huset bruger mindre energi; enten strøm eller varme.

  Energiselskaberne betaler i gennemsnit 25 øre per sparet kWh, så jo større en energibesparelse din energirenovering medfører – jo flere penge kan du hente i tilskud. Den største besparelse opnår du ofte, hvis du konverterer gamle olie- eller gasfyr til fjernvarme eller ved, at du isolerer yderligere.

 • Hvor meget kan jeg få i tilskud?

  Tilskuddene til energirenovering kan variere fra energiselskab til energiselskab alt efter, hvilken type energiforbedring, der er tale om. Det vil ofte være en fast pris per sparet kilowatt-time på et år. Typisk mellem 20-40 øre per kilowatt-time.

  Eksempel på beregning af energibesparelser: Hvis du for eksempel hulmursisolerer dit hus på 120 m2 for omkring 11.000 kroner, vil energibesparelsen typisk ligge på omkring 100 kWh/år/m2. Dette kan give dig ca. 3-4.000 kroner i tilskud.

 • Hvordan får jeg tilskud?

  Du skal have tilsagn fra energiselskabet inden, at du går i gang med energirenoveringen. Når energiselskabet har modtaget din ansøgning om energitilskud, beregner de den forventede besparelse.

  Til denne beregning bruger de Teknologisk Instituts værktøj: Standardværdikataloget. Standardværdien er en gennemsnitsbesparelse, og værdien svarer derfor ikke nødvendigvis til den reelle besparelse, du opnår.

 • Hvor søger jeg om energitilskud?

  www.energisparesiden.dk kan du få et overblik over, hvilke energiselskaber du kan søge energitilskud hos. Du kan frit vælge et hvilket som helst energiselskab, også selvom det ligger langt fra, hvor du bor.

Sidst opdateret

06.09.2018