Du er her

Ældrerådsvalg 2017

Resultat af ældrerådsvalget. Valgperiode 1. januar 2018 - 31. december 2021.

Medlemmer  (stemmetal i parentes)

 1. Lilly Meisner Pedersen, Rødvig   (657)
 2. Bodil Nielsen, Hårlev (521)
 3. Susanne Kierch, Hårlev (507)
 4. Anna K. M. Hansen, Store Heddinge (455)
 5. Hans C. Bech, Strøby Egede (418)
 6. Helmut Madsen, Strøby Egede   (384)
 7. Dorete Olsen, Store Heddinge (315)
 8. Jette Olsen, Magleby (301)
 9. Britta Jensen-Terpet, Strøby Egede (300)    

Suppleanter

 1. Peder Maimann Olsen, Strøby   (280)
 2. Karsten P. Smith, Rødvig (260)
 3. Per B. Jensen, Store Heddinge (158)
 4. Niels Chr. Rasmussen, Store Heddinge (128)
 5. Ernst Børresen, Rødvig (103)

Stemmeprocent 69,7 % (73,3 % i 2013).

Den 11. december 2017 konstituerede Ældrerådet sig med Hans C. Bech som formand og Helmut Madsen som næstformand.
 

Orientering om ældrerådsvalg 2017

Det er ved lov bestemt, at der skal etableres ældreråd i alle kommuner. I Stevns Kommune har vi vedtaget, at ældrerådets valgperiode følger den kommunale valgperiode, samt at valget finder sted fælles og samtidig med kommunal- og regionsvalget den 21. november 2017.

Valget foregår som direkte valg. Det vil sige, at ældrerådsmedlemmer vælges som enkeltpersoner og ikke som repræsentanter for politiske partier, interesseorganisationer m.v. I forbindelse med valget kan der ikke anvendes listeopstilling eller indgås valgforbund. 

Ældrerådet i Stevns Kommune skal bestå af 9 medlemmer, samt suppleanter for de valgte, i den udstrækning det er muligt.

Ældrerådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

Værd at vide om ældrerådsvalget

Fold alle ud
 • Hvem kan stemme?

  Du kan stemme til ældrerådsvalget, hvis du har fast bopæl (er tilmeldt folkeregisteret) i Stevns Kommune og er fyldt 60 år den 21. november 2017.

 • Hvor kan jeg stemme?

  Du skal stemme på det valgsted, der står på det valgkort, du får tilsendt forud for valget. Vi har fire valgsteder i Stevns Kommune 

  De 4 valgsteder er:

  • Hårlevhallen
  • Strøbyhallen (Strøby Idrætscenter)
  • Stevnshallen
  • Harmonien

  Hvis du er stemmeberettiget og ikke har modtaget dit valgkort fem dage før valget, bedes du rette henvendelse til Stevns Kommune tlf. 56 57 57 57.

 • Brevstemmeafgivning - hvordan gør jeg?

  Hvis du er forhindret i at stemme på valgdagen, kan du i perioden fra den 30. oktober til og med den 17. november 2017 stemme pr. brev på følgende steder og tidspunkter:

  Rådhuset i Store Heddinge
  Mandag og tirsdag kl. 10.00 – 15.00
  Torsdag kl. 10.00 – 17.00
  Fredag kl. 10.00 – 12.30

  samt:

  Mandag den 30. oktober kl. 10.00 – 21.00
  Lørdag den 4. november kl. 10.00 – 13.00
  Lørdag den 11. november kl. 10.00 – 13.00
  Fredag den 17. november kl. 9.00 – 16.00

  Bibliotekerne i Stevns Kommune:
  Mandag den 6. november kl. 14.00 – 21.00 på Hårlev Bibliotek
  Mandag den 13. november kl. 14.00 – 21.00 på Strøby Egede Bibliotek

  Du skal medbringe legitimation, f.eks. sygesikringsbevis, pas, kørekort eller lignende.

  Brevstemmeafgivning i hjemmet
  For at kunne afgive stemme i hjemmet skal du udfylde en blanket, hvor du erklærer, at du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet den 21. november 2017.

  Blanketten rekvireres her eller ved henvendelse på telefon 56 57 57 57.

  Du kan aflevere eller sende blanketten i udfyldt stand til Stevns Kommune. Vi skal have blanketten senest torsdag den 9. november 2017. Umiddelbart efter den 9. november 2017 vil du modtage besked om dag og tidspunkt for brevstemmeafgivning i dit hjem.

  Brevstemmeafgivning på kommunens plejecentre og tilknyttede ældreboliger
  Bor du på et af kommunens plejecentre eller de tilknyttede ældreboliger, er der mulighed for at afgive stemme på følgende steder og tidspunkter:

  Brohøj: Mandag den 13. november kl. 10.00 – 11.30
  Egehaven: Mandag den 13. november kl. 10.00 – 11.30
  Stevnshøj: Mandag den 13. november kl. 13.30 – 15.30
  Plushøj: Mandag den 13. november kl. 13.30 – 15.30
  Hotherhaven: Tirsdag den 14. november kl. 10.00 – 12.30

   

 • Hvem kan jeg stemme på?

  Ved fristens udløb for opstilling af kandidater til ældrerådsvalget 2017 var der indkommet 14 kandidater.

  Læs mere om kandidaterne og se deres egne præsentationer. PDF.  

Sidst opdateret

18.01.2018