Du er her

Social- & Psykiatri

Socialpsykiatrien og Psykiatrisk Center Brohøj tilbyder hjælp til personer med psykiske lidelser, senhjerneskade eller udviklingshæmning. Men også psykisk sårbare borgere, som ikke nødvendigvis har en psykiatrisk diagnose, kan få hjælp af os.

Er du psykisk sårbar, kan vi tilbyde dig hjælp i form af samtaler, hvor du får støtte og hjælp til at forstå og acceptere din situation. 

Vi arbejder for at give dig værktøjer, så du bliver bedre til at administrere din hverdag, håndtere sociale relationer, der er udfordrende for dig, din arbejdssituation, din boligsituation og dit forsørgelsesgrundlag. Du kan samtidig få hjælp til at kontakte og fastholde kontakt til læge, psykiater, psykolog eller distrikts- eller behandlingspsykiatrien, og vi kan støtte dig i at vedligeholde en eventuel behandling i forhold til din problematik.

Vi kan også støtte dig i at håndtere praktiske forhold som økonomi, indkøb, madlavning, rengøring, personlig pleje, tidsbestilling til behandling og aftaler.

Ønsker du hjælp af Socialpsykiatrien eller socialpædagogisk støtte, skal du henvende dig hos  voksen- og handicapenheden i Sundhed & Omsorg.

Sidst opdateret

14.10.2020