Du er her

Hjemmehjælp

Du kan få hjemmehjælp, hvis du har brug for hjælp til personlig pleje og praktisk bistand, i en kortere eller længere periode.

Værd at vide om hjemmehjælp

Fold alle ud
 • Hvor skal jeg henvende mig for at få hjælp?

  Det er en visitator fra Stevns Kommune, som vurderer dit behov for hjemmehjælp. Du kan selv henvende dig til Visitationen for at aftale et besøg. Din familie, læge, hospital m.fl. er velkomne til at hjælpe dig.

  En visitator vil derefter kontakte dig for at aftale et besøg.

  Du er velkommen til at have en pårørende eller anden person med under besøget. Vi laver en skriftlig afgørelse, hvor det vil fremgå, hvilken hjælp du kan få.

  Du kan kontakte visitationen ved at ringe til Stevns Kommune på 56 57 52 32.

  Åbningstiden er:
  Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.00-10.00.
  Onsdag har vi lukket.

 • Kan jeg få hjælp til personlig pleje?

  Du kan få støtte og/eller hjælp til personlig pleje og omsorg, som omfatter en lang række ydelser. F.eks.:

  • Morgen- og aftentoilette
  • Bad og hårvask
  • Toiletbesøg
  • Hudpleje og barbering
  • Af- og påklædning
  • Hjælp til at spise og drikke
  • Hjælp til medicinindtagelse og
  • Anden hjælp efter behov.

  Vi kan give hjælp til personlig pleje mange gange i døgnet.

 • Hvad er praktisk bistand?

  Du kan få støtte og hjælp til almindelig rengøring i de rum, du opholder dig i - dog maks. 70 m2. Det vil sige stue, køkken, soveværelse, entré og badeværelse.

  Du kan også få støtte og hjælp til at få skrevet indkøbsseddel, bestilt varer og få sat varer på plads.

  Indkøb af dagligvarer foregår efter visitering til vareudbringning fra udvalgte dagligvareforretninger.

  Som udgangspunkt kan du få hjælp og støtte til rengøringsopgaver hver 3. uge. Du kan kun få hjælp i dagtimerne på hverdage.

  Du kan få hjælp til tøjvask hver 2. uge af De Forenede Dampvaskerier A/S. Ordningen omfatter afhentning af tøjet, vask, tørring, sammenlægning og pakning af rent tøj samt returnering af tøjet til din adresse. Du skal selv betale 195,00 kr. pr. måned for at være med i denne ordning.

  Tildeling af støtte og hjælp til rengøring m.v. sker på baggrund af en samlet vurdering af din husstands samlede ressourcer.

 • Hvad kan jeg ikke få hjælp til?

  Du kan ikke få hjælp til:

  • Hovedrengøring
  • Vinduespudsning
  • Pudsning af sølvtøj
  • Rengøring i forbindelse med flytning
  • Rengøring efter håndværkere
  • At få båret brænde ind
  • Oprydning efter gæster
  • Pasning af husdyr.
  • Strygning og rulning af sengetøj, duge, undertøj og lign.
 • Hvad koster hjælpen?

  Hjælpen er gratis.

  Der er en egenbetaling for tøjvask på 199,00 kr. pr. måned.

 • Dit hjem er vores arbejdsplads

  Når hjælperne arbejder i dit hjem, vil arbejdet være omfattet af Arbejdsmiljølovens regler for indretning af en arbejdsplads. Det betyder, at vi stiller krav om, at hjemmets installationer og øvrige indretning skal være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

  Vi forventer, at du har materialer til rengøring; f.eks.:

  • Gulvmoppe med spand
  • Kost
  • Støvsuger
  • Vaskemaskine
  • Forskellige klude
  • Wc-børste, skraber osv. er i ordentlig stand.
  • Rengøringsmidler skal være milde og godkendte.
  • Der skal være udvendigt lys, og sne skal være ryddet væk til døren.

  Det undersøger vi i forbindelse med, at vi starter hjælpen hos dig.

 • Hvem udfører hjælpen?

  Du kan vælge én af disse muligheder:

  • Stevns Kommunes døgnpleje
  • Private firmaer, som Stevns Kommune har indgået kontrakt med
  • Du har også mulighed for selv at udpege en person til at udføre de tildelte praktiske opgaver i hjemmet. Personen skal være fyldt 18 år.
  • Kommunen skal godkende og ansætte personen efter de regler, der i øvrigt gælder for kommunens medarbejdere.

  Alle medarbejdere fra Stevns Kommunes døgnpleje eller et af de private firmaer, bærer synligt Id-kort med billedlegitimation.

  Alle medarbejdere har tavshedspligt om dine private forhold.

 • Flere oplysninger

  Du er velkommen til at kontakte Visitationen i Stevns Kommune, hvis du har spørgsmål, vi ikke har besvaret her.

  Visitatorerne kan også orientere dig om:

  • Daghjem
  • Aktivitetstilbud
  • Aflastningsmuligheder
  • Genoptræning
  • Hjemmesygepleje
  • Ældre- og plejeboliger.
 • Kan jeg klage over jeres afgørelse?

  Du kan klage over afgørelsen til:

  Social- og Sundhedsudvalget
  Rådhuspladsen 4
  4660 Store Heddinge

Sidst opdateret

30.01.2017