Du er her

Alkoholtilladelse til enkelt arrangement

Du skal i nogle tilfælde have en alkoholtilladelse (lejlighedsbevilling) til enkeltstående arrangementer, hvis du vil servere alkohol.

Sådan søger du

Hvis du skal søge om en alkoholtilladelse til et enkelt arrangement (lejlighedstilladelse), skal du udfylde blanketten og aflevere den til dit lokale politi der, hvor du vil afholde dit arrangement. Benyt linket i den grønne menu ovenover.

Her skal du bruge en alkoholtilladelse til enkelt arrangement

  • Arrangementer som f.eks. fester, møder og lignende kan uden tilladelse holdes af personer, der er fyldt 21 år, når serveringen af stærke drikke foregår indendørs for højest 150 personer, og de stærke drikke kun består af øl og bordvin. Der skal dog foretages underretning til politiet om afholdelse af arrangement.
  • Politiet kan ved særlige lejligheder tillade, at en person, der er fyldt 21 år, kan stå for servering af øl og bordvin, uanset om serveringen foregår udendørs, og uanset om der deltager flere end 150 personer.
  • Politiet kan ved fester, møder og lignende tillade, at en person, der har alkoholbevilling, enten alene eller sammen med en person, der er fyldt 21 år, står for servering af andre stærke drikke end øl og bordvin.
  • Hvis et arrangement afholdes med et velgørende formål, eller der er andre særlige forhold, kan politiet tillade, at en person, der er fyldt 21 år kan stå for serveringen. Det samme gælder hvis bevillingshaver vil påtage sig servering.

Du skal underrette politiet om dit arrangement

I alle tilfælde skal politiet underrettes senest tre dage før arrangementets afholdelse. Politiet kan fastsætte vilkår for arrangementets udøvelse eller forbyde arrangementet. Du skal til hver en tid kunne forevise din lejlighedstilladelse, hvis politiet forlanger det. Tilladelsen kan tilbagekaldes, hvis forholdene giver anledning til det.

Pligt til godkendte dørmænd og kontrollørforening

Afhængig af arrangementets karakter kan politiet forlange, at du benytter godkendte dørmænd eller kontrollørforening.

Kontakt

Midt- og Vestsjællands Politi

Skovbogade 3
4000 Roskilde
Tlf.: 46 35 14 48

Sidst opdateret

30.09.2021