Du er her

Skole

Stevns Kommune har tre folkeskoler: Strøbyskolen, Hotherskolen og Store Heddinge Skole.

De tre folkeskoler på Stevns har klasser fra børnehaveklasse til 9. klasse. Vi tilbyder skolefritidsordning for de yngste klasser. Alle elever i 10. klasse er samlet i Køge under 10.-klassecenter

Her kan du se vores skolepolitik. Stevns Kommune har produceret en kort film om folkeskolerne på Stevns.

Du kan se den geografiske placering af Stevns Kommunes tre folkeskoler Strøbyskolen, Hotherskolen, Store Heddinge Skole på kortet. 

Hver skole har en bestyrelse valgt af forældrene. Den enkelte skolebestyrelses arbejde kan følges på skolens hjemmeside.

Læs mere om skolebus og særligt trafikfarlige veje

AULA

Værd at vide om specialtilbud med andre skoleformer

Fold alle ud
 • Ungdomsdagskolen

  Stevns Kommunes heltidsundervisning. Opgaven varetages af Ungdomsskolen og er en del af det samlede skolevæsen. Tilbuddet retter sig mod børn, der ikke for tiden kan rummes i folkeskolerne. De kan således stadig opfylde undervisningspligten i en kvalificeret men anderledes undervisningsform, der i høj grad er tilpasset barnet. Målgruppen er normalbegavede børn fra 8. og 9. klasse med sociale, adfærdsmæssige og følelsesmæssige problemer, som derfor ikke trives eller kan rummes i en almindelig folkeskoleklasse. Udover det skolemæssige udføres der behandlingsarbejde.

 • Stevns Dagskole

  For normaltbegavede børn fra BH-kl. til 7. klasse med sociale, adfærdsmæssige og emotionelle problemstillinger, som ikke trives i en almindelig folkeskoleklasse. Der arbejdes med flg.: ADHD, sociale og emotionelle problemer, omsorgssvigtede børn, tidligt skadede børn, børn med indlæringsvanskeligheder og børn med psykiske problemer. Dagskolen er et undervisnings- og behandlingstilbud under Ungdomsskolen.

 • Specialklasserækkerne på Hotherskolen og Store Heddinge Skole

  Specialklasserækkerne er et specialklassetilbud i henhold til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Specialklasserækkerne er dels en organisatorisk del af Hotherskolen og dels af Store Heddinge Skole. Der er tre klasser på hver skole, en for hver afdeling indskoling, mellemtrin og udskoling.

 • H-klasserækken

  H-klasserne på Hotherskolen er et af Stevns kommunes tilbud til elever med særlige behov fra 0.- 11. klasse. Eleverne kan have generelle indlæringsvanskeligheder, sproglige vanskeligheder eller diagnoser som f.eks. ADHD eller indenfor autismespektret.

  • Eleverne bliver visiteret igennem Stevns kommunes Centrale Visitationsudvalg
  • H-Klasserne er opdelt i tre grupper: Indskoling, mellemtrin, udskoling
  • Undervisningen varetages altid af en lærer og en skolepædagog
  • Undervisningen tager altid udgangspunkt i den enkeltes elevs behov og faglige niveau
  • En årlig statusbeskrivelse af eleven, samt statusmøde hvor forældre, lærer, pædagog, og PPR deltager. Derudover en skole/hjemsamtale
  • Der arbejdes med at gøre eleverne livsduelige
 • Magnoliegården

  Er en døgninstitution, som har specialiseret sig i at hjælpe børn og familier med psykologisk-sociale problemer. På Magnoliegaarden findes en intern skole. Den interne skole består af 4 klasser med mellem 4 og 6 børn. De fleste bor på Magnoliegaarden, men der undervises også børn i dagtilbud.

 • Regnbuen

  Regnbuen er et af Stevns Kommunes specialundervisningstilbud i henhold til bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

  Eleverne bliver visiteret til dette specialtilbud af Stevns Kommunes centrale visitationsudvalg.

  Regnbuen består af et skoletilbud for elever 0. - 9. klasse, samt særligt fritidstilbud for 0. - 3. klasse.

  Regnbuen er opdelt i 3 grupper: indskoling, mellemtrin og udskoling og hører organisatorisk til Strøbyskolen.

 • Solstrålen

  Målgruppen er børn med autisme af svær grad. Hører organisatorisk til Strøbyskolen.

Sidst opdateret

16.11.2021