Du er her

Demens i familien

Demens er en fællesbetegnelse for en række symptomer, som skyldes sygdom i hjernen.

Alzheimers sygdom er den hyppigste demenssygdom, men der er mange forskellige sygdomme, der kan medføre demens.

Værd at vide om demens

Fold alle ud
 • Hvordan viser demens sig?

  Demens viser sig ved:

  • at hukommelsen og koncentrationen svigter
  • at evnen til at orientere sig svigter
  • at evnen til at formulere sig påvirkes
  • at personlighed, humør og adfærd forandres

  Demens rammer især ældre mennesker, men kan undertiden ramme mennesker allerede i 40-50 års alderen

  Hvis du har mistanke om, at en person er dement, er det vigtigt at denne søger egen læge. Så kan den rigtige diagnose blive stillet og en eventuel behandling kan komme i gang så tidligt som muligt.

 • Hvad kan Stevns Kommune hjælpe med?

  Vi har to demenskoordinatorer, som kan hjælpe både dig der er ramt af demens og dine pårørende. Du kan bl.a. søge råd og vejledning om:

  • Hvilke tilbud der findes for demensramte og deres pårørende i Stevns Kommune.
  • Hvad du, som demenramt eller pårørende, skal være opmærksom på rent juridisk.
  • Hvilke teknologiske hjælpemidler der findes, som kan øge trygheden og lette hverdagen for dig og dine pårørende.
  • Muligheden for at søge og blive visiteret til hjemmehjælp. 
  • Muligheden for at søge og blive visiteret til en plejebolig.

  Læs mere på.

  Ældresagen:
  www.aeldresagen.dk/sider/forside.aspx

  Alzheimerforeningen:
  www.alzheimer.dk/

  Nationalt videnscenter for demens:
  www.videnscenterfordemens.dk/

 • Østsjællands Demensrådgivnings- og Aktivitetscenter (ØDA)

  Stevns, Faxe og Køge kommuner har sammen med Alzheimerforeningen oprettet Østsjællands Demensrådgivnings- og Aktivitetscenter (ØDA). ØDA er et tilbud til hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende i alle tre kommuner. 

  Hver kommune har sin egen afdeling og du er velkommen til at bruge dem alle. I hver afdeling kan du søge åben anonym rådgivning, deltage i forskellige aktivitetstilbud og afprøve forskellige hjælpemidler fra teknologibibliotekerne.

  Afdeling Stevns finder du på Stevns Kommunes Sundheds- og Frivillighedscenter, Hovedgaden 46, 4652 Hårlev. Vi har egen indgang omkring hjørnet af den grå bygning til ventsre for hovedindgangen. Der er: 

  • Åben rådgivning: mandag kl. 10-12 på Sundhedscentret og den sidste torsdag i måneden på Stevns Kommunes rådhus kl. 15 - 17.
  • Telefontid på 56 57 52 08 alle hverdage kl. 9-10.

  Afdeling Faxe finder du på Faxe Kommunes Sundhedscenter, Præstøvej 78, 4640 Faxe. Følg skiltene ved hovedindgangen i bygning 5. Der er:

  • Åben rådgivning: mandag-torsdag kl. 10-14 
  • Telefontid: mandag-torsdag kl. 10-14 samt torsdag kl. 15-17

  Afdeling Køge finder du på Nørremarken Plejecenter, Ølbyvej 50, 4600 Køge. Ved hovedindgangen, første dør til højre, finder du demensteamet. Der er:

  • Åben rådgivning: mandag kl. 13-15 
  • Telefontid: mandag-fredag kl. 9-10

  Hver måned laver ØDA en aktivitetskalender:

 • Hvem kontakter jeg?

  Du er altid velkommen til at komme forbi vores åbne rådgivningstilbud og det er ikke nødvendigt at lave en aftale på forhånd. Du vil blive modtaget af en af vores demenskoordinatorer, som vil være klar til at svare på dine spørgsmål. Du har mulighed for at være anonym.

  Se vores åbningstider og telefonnummer under "Østsjælland Demensrådgivnings- og Aktivitetscenter (ØDA). 

Sidst opdateret

16.07.2019