Analyse af grøn regional BRT-løsning på Østbanens tracé

Date: 28. januar 2020
Stevns Kommune har i dag modtaget dette brev fra Region Sjælland.

I Anledning af modtagelsen af brevet udtaler borgmester, Anette Mortensen:

'Vi har først hørt om denne undersøgelse i dag, og afventer resultatet af den. I Stevns Kommune er vi først og fremmest optagede af at sikre en god og stabil kollektiv trafik til stevnsborgerne, så de kan få deres studie-, arbejds- og familieliv til at hænge sammen. Vi har fået oplyst, at alle undersøgelser skal være afsluttede til sommer, og så forventer vi, at Regionen lægger en plan frem, som tilgodeser stevnsborgernes behov'.

Brevet:

Analyse af grøn regional BRT-løsning på Østbanens tracé

Indledende analyser foretaget af Transport- og Boligministeriet har vist, at der kan være betydelige økonomiske fordele ved at etablere en grøn regional BRT-løsning på Østbanen tracé. En drift der på sigt kan være førerløs.
En omlægning fra skinner til gummihjul vil potentielt kunne frigøre et økonomisk råderum, som eksempelvis kan anvendes til at øge serviceniveauet.

Business casen understøttes af, at teknologien på sigt vurderes at være tilstrækkelig moden til, at førerløse-BRT’er kan fungere i et særskilt separeret tracé.

Vejdirektoratet skal med inddragelse af MOVIA gennemføre en indledende og uforpligtende analyse, som skal tjene to overordnede formål. Analysen skal vurdere om projektet er relevant og rentabelt at gå videre med i forhold til Østbanen.

Derudover skal analysen anvendes til at give et mere generelt vidensgrundlag for etablering af en grøn BRT-løsning i eget tracé.

Analysen skal omfatte følgende hovedelementer:

 • Anlægsoverslag og samfundsøkonomisk analyse, herunder også en analyse af klima- og miljøeffekter
 • Beregninger af den samlede driftsøkonomi, herunder tilbagebetaling af anlægsudgifter til stationsombygning og opsætning af eventuelle ladestandere, på Køge-Faxe Ladeplads/Rødvig
 • Driftsmæssig vurdering, herunder modenhed af førerløs teknologi
 • Kvalitetsmæssige forudsætninger, herunder sikkerhed, frekvens og busdesign
 • Funktionalitet og kapacitetsmæssige forudsætninger
 • Prismæssige forudsætninger såsom prisindeks og kobling til ERTMS og andre projekter
 • De økonomiske og driftsmæssige konsekvenser i forhold til aftalen om overtagelse af strækningen Roskilde-Køge
 • Øvrige forhold, herunder kobling til Roskilde-Køge (Lille syd) og dertilhørende værksted i Hårlev, samt allerede indgåede kontrakter for togmateriel
 • Undersøgelse af mulighed for at videreføre linjen fra Køge St. via Campus Køge og Universitetshospitalet til Køge Nord St.
 • Beregning af rejsetider
 • Regulatoriske og organisatoriske forhold, herunder vejmyndighedsrollen, regionsøkonomi mv.
 • Risici og usikkerheder, herunder vurdering af vejrets (f.eks. sne og is) betydning for driftsstabilitet

Der afsættes op til 3 mio. kr. til analysen, som forestås af Vejdirektoratet med inddragelse af Movia. Analysen skal færdiggøres inden udgangen af maj 2020. Analysen finansieres 50/50 mellem Transport- og Boligministeriet og Region Sjælland.

Der etableres en styregruppe for analysen bestående af Transport- og Boligministeriet, Region Sjælland, Vejdirektoratet og Movia.

Kommissorium for analysen (pdf)

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

28.01.2020