1.-behandling af budget 2018

Dato: 08. september 2017
De stevnske politikere havde i går aftes forvaltningens budgetforslag for 2018 til 1.-behandling.
Og det er som udgangspunkt et budget, som vidner om en solid økonomi, politikerne nu kan arbejde videre med frem mod. 2.-behandlingen og den endelige vedtagelse i oktober. Selvom vi har en solid økonomi i Stevns Kommune, er der alligevel grænser for spillerummet, for kommunens økonomi hænger tæt sammen med den økonomiaftale, der er indgået mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen.
 
Aftalen lægger loft over kommunernes udgifter og Stevns Kommunes økonomiske politik foreskriver i øvrigt, at vi med vores budgettering bidrager til den nationale økonomi ved at holde udgifterne på niveau med de vejledende rammer.

Daglig service

I forhold til den daglige service er der fra politisk side blandt andet fremlagt følgende ønsker:
  1. forslag om forbedringer i personalenormeringerne i vores dagtilbud,
  2. ønske om forbedringer i den daglige arbejdstid for medarbejderne i hjemmeplejen og
  3. ønske om bedre vilkår for lærerne i folkeskolen.
Ingen af ovennævnte ønsker kom til afstemning. Den videre politiske proces vil afgøre, hvordan det endelige budgetforslag fremstår ved 2.-behandlingen af budgettet den 12. oktober 2017.

Kontakt

Per Røner
Kommunaldirektør
Mobil: 21 70 04 21
Anton Svendsen
Stevns Kommune
Centerchef
Økonomi, HR & IT
Tlf.: 30 16 90 90

Sidst opdateret

08.09.2017