2,9 mio. kr. ekstra til demens-indsatsen

Dato: 17. november 2017
Ekstra hjælp og ressourcer er på vej til demens-ramte og deres pårørende i Stevns Kommune.

Kommunen er blandt de 14 ansøgerkommuner, der har fået del i puljemidler afsat via den nationale demenshandlingsplan. I alt har Sundhedsstyrelsen bevilget 2,9 mio. kr. til et demensprojekt, som Stevns Kommune som hovedansøger har udarbejdet i samarbejde med Faxe og Køge kommuner. 

Puljemidlerne skal primært bruges til at etablere lokale rådgivnings- og aktivitetscentre. Målet med centrene er, at hjælpen skal være tæt på borgere med demens og deres pårørende. Det skal være muligt at gå lige ind fra gaden og få hjælp uden, at du først skal være visiteret via din kommune.

’Vi er utroligt glade for, at vi nu kan gå i gang med at etablere et lokalt rådgivnings- og aktivitetscenter for mennesker med demens og deres pårørende. Vi har længe haft indsatsen for demensramte højt på dagsordenen i Stevns Kommune. Allerede i 2015 blev vi, som en af de første kommuner i landet, en del af demensalliancen og har siden dengang officielt været en demensvenlig kommune’, siger borgmester Mogens Haugaard Nielsen. 

Thor Grønbæk, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget, glæder sig over de ekstra midler til demensindsatsen:

’Vi ser frem til at kunne tilbyde borgere med demens og deres pårørende flere forskellige typer af aktiviteter i deres nærmiljø. Aktiviteterne kan fx være mentaltræning, fysisk træning, pårørendemøder samt sociale tiltag.’

Puljemidlerne er fordelt således, at hver af de deltagende kommuner kan etablere sit eget rådgivnings- og aktivitetscenter. Dermed sikres det, at kommunale og lokale ønsker og behov kan tilgodeses samtidig med, at der er mulighed for at hente inspiration, faglig viden og res-sourcer fra de to andre kommuner. 

Som borger betyder partnerskabet med Køge og Faxe kommuner, at du som demensramt eller pårørende også kan gøre brug af tilbud og aktiviteter i henholdsvis Faxe og Køge kommuner, hvis du er interesseret i det.

De første rådgivningsaktiviteter starter op i januar 2018, hvorefter der løbende vil blive opret-tet nye aktiviteter og tilbud i de tre involverede kommuner. Puljemidlerne løber frem til oktober 2019. Derefter skal de lokale rådgivnings- og aktivitetscentre overgå til normal drift. 

Få hjælp fra velfærdsteknologien

Udover midler til oprettelse af rådgivnings- og aktivitetstilbud, er der i også afsat penge til indkøb af velfærdsteknologisk udstyr som en del af behandlingen for demensramte. I forbindelse med projektet vil der fx være mulighed for at afprøve og låne nyt velfærdsteknologisk udstyr, der kan være en hjælp i hverdagen, når man har en demenssygdom tæt inde på livet.

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33
Thor Grønbæk
Formand
Social- og Sundhedsudvalget
Mobil: 25 26 28 28
Tina Mørk
Centerchef
Sundhed & Omsorg
Mobil: 20 70 46 90

Sidst opdateret

17.11.2017