Kirkekæret i Højerup får en ansigtsløftning

Dato: 04. december 2017
Stevns Kommunes pulje til at forbedre natur og miljø i landsbyerne har gjort det muligt at renovere Kirkekæret - det lille, maleriske gadekær lige sydvest for den gamle kirkeruin i Højerup.

Støtten er givet til Selskabet Højeruplund, som ejer og forvalter området omkring kirken. 

’Kæret er de senere år vokset til med dunhammere og anden vegetation, så det åbne vandspejl er blevet væsentligt begrænset’, fortæller Berith Burkandt, som er leder i Natur & Miljø og tilføjer:

’Vi forventer, at arbejdet med renoveringen af kirkekæret er færdigt i uge 49-50. Renoveringen omfat-ter rydning af bredderne, og så fjerner vi slam og bevoksning fra kæret. Ved samme lejlighed undersøger vi årsagen til den lave vandstand i kæret – skyldes det f.eks. et hul i ler-membranen eller er det et defekt udløb? Den fejl skal udbedres, så vandstanden bliver så høj, at kæret igen kan fungere som et vigtigt natur- og landskabselement i området’.

Det ser voldsomt ud, når de store maskiner renser et gadekær op, men dyr og planter er hurtige til at tage området tilbage. Det er således forventningen, at Højerup Kirkekær i løbet af foråret igen står med grønne brinker og åbent vandspejl til gavn for dyr og planter, samt de mange besøgende i området. 

For Stevns Kommune er støtten til landsbyerne vigtig i forhold til at bevare kommunens landsbyer som et attraktivt sted at bo og leve. Gadekær og andre småsøer kan fungere som et vigtigt samlingssted for borgere og besøgene. 
 
I de seneste år har Stevns Kommune gennemført tilsvarende projekter i Skrodsbjerg, Strøby og Valløby, hvor naturindholdet og den visuelle kvalitet i gadekærene er løftet.

Kontakt

Berith Burkandt
Leder
Natur & Miljø
Tlf.: 56 57 51 32

Sidst opdateret

04.12.2017