Stevns får en borgerrådgiverfunktion

Dato: 08. juni 2018
Det har været en del af den politiske dagsorden længe, men nu er det besluttet: Stevns Kommune får en borgerrådgiverfunktion efter sommerferien.
’I det seneste halve års tid har jeg talt med mange borgere, både på mine ture rundt i kommunen, og ved Åbent Rådhus en gang om måneden. Nogle af dem giver udtryk for, at de har svært ved at forstå og navigere i det kommunale system’, udtaler borgmester, Anette Mortensen og tilføjer:
 
’Det kan jeg godt forstå, for en kommune er en stor og kompleks størrelse. Samtidig er det ikke altid lige let at forstå den lovgivning, som ligger til grund for de afgørelser, vi træffer. Den oversættelse kan en borgerrådgiver f.eks. hjælpe med, og det ser jeg frem til at få sat i gang. Desværre har vi også sager ind imellem, som vi ikke får løst godt nok, eller hvor vi får truffet en forkert beslutning. Her kan en borgerrådgiver hjælpe med at få sagen tilbage på sporet, så borgeren kan være tryg ved den afgørelse, sagen ender med’.
 
Borgerrådgiverfunktionen placeres administrativt i kommunens juridiske sekretariat, som ikke er en del af den daglige sagsbehandling. Der vil ske en ½-årlig afrapportering til kommunalbestyrelsen. 

Hvad kan borgerrådgiverfunktionen hjælpe med?

  • Rådgive i eksisterende sager
  • Hjælpe med at forstå afgørelser, breve osv. 
  • Vejlede i, hvordan du kan klage over en afgørelse
Herudover arbejder rådgivningsfunktionen også internt i kommunen, ved at rådgive de forskellige fagcentre om god sagsbehandling.

Hvad må borgerrådgiverfunktionen ikke hjælpe med?

  • Rådgiveren må ikke ændre på indholdet af en afgørelse
  • Rådgiveren behandler ikke klager over det serviceniveau, der er besluttet politisk
  • Klager over medarbejdere i kommunen.
Sluttelig behandler rådgiveren ikke klager, som er, eller vil blive, indbragt for det kommunale tilsyn, domstolene eller Folketingets Ombudsmand.

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33
Annette Lisa Kjær
Centerchef
Politik & Borger
Tlf.: 56 57 50 18
Mobil: 40 32 66 25

Sidst opdateret

08.06.2018