Musik og højtlæsning hjælper de 3-6-årige til et bedre sprog

Date: 21. februar 2019
Siden 2017 har Stevns Kommune deltaget i et pilotprojekt med det formål at hjælpe 3-6-årige børn med sprog-problemer til et bedre sprog. Erfaringerne er gode, og nu fortsætter projektet.

Det er Stevns Bibliotekerne, som sammen med Stevns Musikskole og Lodbjerggård har deltaget i pilotprojektet, hvor også Køge og Gentofte kommuner har været med.

’Målet med projektet har været at styrke den tidlige indsats omkring sprogudvikling samt ikke mindst glæden ved at læse og fremme læringen gennem hele livet’, fortæller biblioteksleder, May-Britt Diechmann og tilføjer:

’Projektet er et supplement til de etablerede sprogforløb, som kommunens tale-/hørekonsulenter tilbyder, hvor vi prøver at involvere hele familien samt forskellige fagligheder på tværs af de normale faggrænser. Vi trækker på kompetencer fra biblioteket, musikskolen og ikke mindst den pædagogiske viden, hvor det har været Lodbjerggård Børnehus i Strøby Egede, som har været med i projektet. Nu har vi set på de resultater, vi har fået ud af det, og de er så fine, at vi nu har søgt - og fået - flere midler, så vi kan fortsætte. Det glæder jeg mig rigtig meget til at folde ud i hele kommunen’.

Projektet har adskilt sig fra andre indsatser ved at involvere barnets forældre samt tværfaglige kompetencer i form af musik og sang, som Stevns Musikskole har stået for, samt højtlæsning af rim og remser, som Stevns Bibliotekerne har stået for. Det betyder, at der sker en masse for det enkelte barn i institutionen, og så hjælper personalet barnet og dets forældre med at finde en god ’bogpose’, så arbejdet kan fortsætte derhjemme.

I Lodbjerggård Børnehus ser daglig pædagogisk leder, Charlotte Olsen meget positivt på de resultater, de har opnået:

’De børn, som har fået tilbuddet, har været meget glade for det, og vi kan se en rigtig fin effekt med nogle børn, som bliver mere åbne og får mere selvtillid efterhånden, som deres sprog udvikler sig. De bliver mere spørgelystne og udvikler sig socialt. Senest har vi fået sprogtestet en af de drenge, som har deltaget i forløbet, og han havde f.eks. fået en meget bedre begrebsforståelse’.

Efter de gode erfaringer er projektet tilført en anlægsbevilling, så det kan fortsætte foreløbig i to år yderligere.

Fakta

  • Projektet startede i 2017 som et samarbejde mellem bibliotekerne i Stevns, Køge og Gentofte kommu-ner.
  • Metodens fokus er at kombinere højtlæsning og musik som middel til at udvikle børns sproglige færdigheder.
  • Stærke sproglige færdigheder giver bedre muligheder for at knække læsekoden hurtigt, når barnet star-ter i skole, hvilket øger læring inden for andre fag.
  • Det er den enkelte daginstitution, som skal visitere børn med sproglige vanskeligheder til projektet.
  • I alt er der sat 2 x 150.000 kr. af til projektet i Stevns Kommune i 2019 og 2020.

Kontakt

May-Britt Diechmann
Biblioteksleder
Tlf.: 56 57 53 55
Mobil: 21 15 69 85
Charlotte Olsen
Daglig Pædagogisk Leder
Lodbjerggård Børnehus
Mobil: 23 31 10 36

Sidst opdateret

21.02.2019