Ny Planstrategi sætter retning for Stevns

Date: 22. januar 2020
Kommunalbestyrelsen godkendte her til aften en ny Planstrategi for Stevns Kommune. De næste 8 uger inviteres borgerne til at komme med bemærkninger og kommentarer til Planstrategien.

Planstrategien udgør kommunalbestyrelsens vision og ambitioner for kommunens udvikling. Den er forløber til en revision af kommuneplanen men kan også danne grundlag for igangsættelse af konkrete initiativer indenfor Stevns Kommunes andre opgaveområder.

’Med den nye Planstrategi står vi med fem stærke temaer, der indeholder vores ambitioner for de næste 8, 12 år frem og måske endda længere. Ambitionerne er mange, og det er jo ikke gjort med Planstrategien i sig selv. Nu venter der et stort arbejde med at få sat handling bag ambitionerne og få dem til at leve i vores hverdag, lokalsamfund og endda ud over Stevns Kommunes grænser, når vi f.eks. taler infrastruktur. Det har været skønt at opleve så stort et engagement omkring arbejdet med at få sat retning for alle vores ambitioner, og jeg ser frem til det fortsatte arbejde’, fortæller Stevns Kommunes borgmester, Anette Mortensen, der præsenterer de fem temaer: 

I Planstrategi 2020 sætter vi fokus på disse fem temaer:

•    Fællesskab og deltagelse
•    Et godt sted og bo
•    Natur- og kulturlandskaber
•    Udsyn og innovation 
•    Bæredygtig fremtid.

’I Planstrategien har vi lagt vægt på, at vi vil være på forkant med udviklingen og benytte de bedste udviklingsmuligheder, mens vi styrker det unikke og særegne. Noget af det, der netop kendetegner os i Stevns, det er vores fællesskab. Vi er en lille kommune, og det betyder noget, at vi kender hinanden, at alle bidrager, og at alle har adgang til de meningsfulde fællesskaber, der f.eks. eksisterer i lokalsamfundene og på tværs i Stevns Kommune. Fællesskaber og vores relationer er noget, vi er stolte af. Vi ved, at vi allerede har meget at byde på, men vores ambitioner er større, og vi glæder os til at blive endnu bedre’, fortæller borgmester Anette Mortensen.  

13 ud af 17 Verdensmål 

Stevns Kommune arbejder for at understøtte indfrielsen af FN’s Verdensmål, som sætter retning for mere økonomisk, social og bæredygtig udvikling af verden frem mod år 2030. Med ambitionerne i Planstrategien er der et særligt fokus på at understøtte 13 af de 17 Verdensmål i Stevns Kommune.

Fra planstrategi til revision af kommuneplan

Stevns Kommune har arbejdet med Planstrategien det sidste halvandet år. Der er kørt en proces, bl.a. hvor strategiens hovedtemaer er blevet politisk fastsat, Stevns Kommunes vision ’Stevns – du kommer igen!’ er blevet fastlagt og integreret i Planstrategien, og borgerne er kommet med masser af input. 

De kommende otte uger (den 3. februar til den 30. marts 2020) kan borgerne komme med bemærkninger og kommentarer til Planstrategien samt idéer til, hvordan ambitionerne kan omsættes i praksis. Herefter samles alle input og Planstrategien sendes til politisk behandling en gang mere. Herefter er Planstrategien et overordnet styringsredskab, der anvendes som baggrund for revision af kommuneplanen. 

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

22.01.2020