På vej mod ny Stevnshal

Date: 28. februar 2019
Kommunalbestyrelsen har sat godt 27 mio. kr. af på budgettet i årene 2019-2021. Nu har kommunalbestyrelsen frigivet de første 1,15 mio. kr., så den første, forberedende del af arbejdet kan gå i gang.

Forud for selve anlægsarbejdet kører der en omfattende proces, hvor brugerne af hallen, og området omkring hallen, bliver spurgt om, hvordan de godt kunne tænke sig deres fremtidige hal. Idéerne er både mange og gode.

’Det er en en fornøjelse at følge den borger- og brugerproces, der er i gang og forankret i vores udvalg for arbejdsmarked, erhverv og turisme. Det summer af liv, og der er stor lyst til at byde ind’, fortæller borgmester Anette Mortensen.

Nogle af de idéer og ønsker fra foreninger og brugere, som ligger på tegnebrættet lige nu omfatter bl.a., at den nye hal ligger i direkte tilknytning til svømmehallen, og så er der ønsker om et fælles samlingspunkt i form af en forpagtet kantine, og at der kommer en tribune med plads til siddepladser samt plads til e-sport mv. Til sidst ønsker brugerne, at den nye hal bygges, så den gamle hal kan benyttes i hele perioden. Udenfor er der ønsker fremme om et rekreativt område, forskellige træningsfaciliteter og idrætsbaner, plads til løbebane (atletik), streetaktiviteter mv.

’Det er vigtig for mig at understrege, at alt dette og mere til ikke er besluttet endnu. Vi har haft en rigtig god proces, hvor mange har givet udtryk for deres ønsker, og nu går vi i gang med at se på, hvor meget vi kan opfylde. Det er en proces, jeg glæder mig meget til at følge og selv deltage i’, slutter Anette Mortensen.

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet ikke at renovere den nuværende hal, men i stedet opføre en ny. Det skyldes resultaterne af en analyse, som viste, at hallen var i for dårlig stand til, at det kunne betale sig.

De første 1,15 mio kr. bruges i 2019 på det forberedende arbejde. I 2020 tager vi første spadestik, og her er der sat 11 mio. kr. yderligere af på budgettet. De sidste 15 mio. kr. er sat af i 2021, hvor den nye hal skal stå klar til indvielse.

Plan for det forberedende arbejde i 2019:

  • En langsigtet helhedsplan for hallen og området omkring den
  • Lokalplan for hallen
  • Kommuneplantillæg
  • Miljøundersøgelser af eksisterende hal
  • Geotekniske undersøgelser
  • Energiplan for ny hal i forbindelse med svømmehallen
  • Udbudsmateriale
     

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

28.02.2019