Pyramiden i Boesdal Kalkbrud

Date: 03. juli 2019
Primo juni fik Stevns Kommune en henvendelse fra arrangørerne bag forestillingen ’UrKlang i Spil’, som var bekymrede, da de havde hørt, at taget i Pyramiden indeholdt asbest.

Urklang skulle være afviklet i Pyramiden i Boesdal Kalkbrud.

Siden har Stevns Kommune undersøgt sagen med hjælp fra en ekstern rådgiver, DMR Bygningsundersøgelse. Sideløbende med undersøgelserne har Stevns Kommune midlertidigt lukket for adgangen til Pyramiden.

’Vi har torsdag i sidste uge fået resultaterne af DMR’s undersøgelse. Resultaterne af nogle af jordprøverne viste spor af asbestfibre, hvilket gav anledning til at få en ekstra vurdering, hvorfor vi sendte rapporten til Styrelsen for Patientsikkerhed for at få deres vurdering af sundhedsrisikoen. Vi har derudover sendt rapporten til Arbejdstilsynet for at få yderligere en vurdering’, fortæller Berith Burkandt, leder af Natur & Miljø i Stevns Kommune.

I går fik Stevns Kommune en forhåndsudmelding fra såvel Arbejdstilsynet som Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Arbejdstilsynet anbefaler som standard altid, at der ikke må arbejdes i en bygning, hvor der er målt spor af asbestfibre. Det gør de uanset, hvor asbestfibrene er fundet og mængden af asbestfibre. Derfor vurderer Arbejdstilsynet nu, at der ikke må arbejdes inde i Pyramiden. Som følge af Arbejdstilsynets udmelding har holdet bag Urklang besluttet at aflyse deres forestilling.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer ud fra et forsigtighedshensyn tilsvarende, at Pyramiden skal undersøges nærmere, før den igen kan bruges til rekreativt ophold. Styrelsen baserer vurderingen på forekomsten af asbest i jordprøverne inde i Pyramiden og risikoen for, at det kan hvirvles op og indåndes.

Stevns Kommune har derfor besluttet at opretholde afspærringen af Pyramiden, og i løbet af sommeren gennemføre yderligere undersøgelser. Samtidig vil Stevns Kommune overveje, hvilke tiltag der skal til for at bringe Pyramiden i en tilstand, hvor den kan åbnes for offentligheden igen.

’Vi har haft en tæt dialog med arrangørerne bag Urklang gennem hele forløbet, og sætter stor pris på den tillid, de har vist os undervejs, og som en ansvarlig arbejdsgiver er det forståeligt, at de må aflyse deres forestilling som følge af udmeldingerne fra Arbejdstilsynet. Stevns Kommunes fokus har fra starten været at få alle fakta frem, så vi kan rådgive og handle på et oplyst grundlag. Det arbejde fortsætter vi nu’, fortæller Berith Burkandt.

Det er kun Pyramiden, der er lukket for offentligheden. Kalkbruddet som helhed er fortsat åbent.

Hvad viste undersøgelsen af Pyramiden?

Resultaterne af vores egne og DMR’s undersøgelse er:

  • Der lå stykker af tagplader inde i Pyramiden – det, som umiddelbart lader sig fjerne er nu væk. Resterne af tagplade på gulvet indeholdt ikke asbest.
  • Der er asbest i hovedparten af Pyramidens tagplader, da det var det almindelige byggemateriale i den periode, Pyramiden er fra. Asbestfibrene er bundet inde i kernen af tagpladerne, men kan frigives hvis overfladen er brudt. Der er fundet asbest i to prøver fra tagplader.
  • Der er ikke påvist spor af asbestfibre i de to prøver af indåndingsluften, der er taget inde i Pyramiden. Prøverne er taget under bevægelse.
  • Der er fundet asbestfibre i tre ud af syv prøver fra kalklaget i jorden (to inde i Pyramiden og en under tagskægget). Vi startede med at tage to prøver, og da den ene viste spor af asbest, supplerede vi med yderligere fem prøver for at få et mere retvisende billede. Der er ikke grænseværdier for asbest i jord.

Kontakt

Berith Burkandt
Leder
Natur & Miljø
Tlf.: 56 57 51 32

Sidst opdateret

03.07.2019