Søg om tilskud til etablering af bredbånd i dit lokalområde

Date: 01. juli 2019
Bredbåndspuljen giver igen i år mulighed for at etablere lokale bredbåndsprojekter med tilskud. Bredbåndspuljen yder støtte til lokale bredbåndsprojekter i områder med dårlig dækning.

Du kan se, om din adresse er tilskudsberettiget på Energistyrelsens bredbåndskort.

Tilskud til etablering af bredbånd i området med dårlig internet dækning

Puljen er målrettet de dårligst dækkede adresser i Danmark, hvor det er sværest at få bedre bredbånd på kommercielle vilkår. 

’Bredbåndspuljen giver muligheder for at få bredbånd frem til områder med langsomt internet, og det kræver noget benarbejde, og at man går sammen i sit lokalområde og sender en ansøgning’, fortæller Jakob Splidsboel, Erhvervs- og Udviklingskonsulent i Stevns Kommune og tilføjer:

’Et bredbåndsprojekt kræver lokal opbakning. Man skal slå sig sammen i lokalområdet for at kunne søge om tilskud, da det ikke er muligt at søge bredbåndspuljen som enkeltperson. Derudover vurderes alle ansøgninger ud fra et pointsystem, hvor hvert projekt tildeles point ud fra en række objektive kriterier. Stevns Kommune ønsker at ansøgningerne står så stærkt som muligt, i forhold til de stramme kriterier, der er for at få del i puljen og tilbyder derfor igen i år at hjælpe jer i gang med processen. Måske kan vi forbedre ansøgningen sammen og dermed øge muligheden for at få så meget bredbånd til Stevns Kommune som muligt’.

I 2018 var der fire projekter i Stevns Kommune, som søgte bredbåndspuljen. Heraf var der to projekter som opnåede at blive støtteberettigede, hvilket betyder en bedre internetdækning i Stevns Kommune.

Egenbetaling og tilskud fra Stevns Kommune

Det er et krav, at der i projektet indgår en egenbetaling på mindst 4.000 kr. pr. adresse. For at øge sandsynlig-heden for, at ansøgerne fra Stevns Kommune får del i Bredbåndspuljen, har Stevns Kommune igen i år afsat en kommunal tilskudspulje kr. 100.000, som fordeles blandt kommende ansøgere fra Stevns Kommune. 

Rådgivning

Stevns Kommune kan hjælpe jer i gang med processen. Kom med et udkast til et projektforslag, som I allerede ved flere i lokalområdet er interesseret i, så der er en reel mulighed for, at det kan gennemføres.

Skriv til udvikling@stevns.dk, hvis du har et forslag til et bredbåndsprojekt, du gerne vil tale om eller ønsker hjælp til at komme i gang med.

Frist for ansøgning 18. september

Der er frist for at annoncere et bredbåndsprojekt den 18. september og arbejdet med at indsamle fuldmagter i området skal være på plads forinden. 

Hvad skal der til for at få tilskud?

  1. Adresserne skal være tilskudsberettigede. Det vil sige, at den maksimale hastighed på adressen ikke må være højere end 10 Mbit/s i download og/eller 2 Mbit/s i upload. 
  2. Det mindste antal adresser, der kan søges tilskud til er to, men gerne flere. Jo flere adresser, jo mere attraktivt vil det være for bredbåndsudbyderne. Det er ikke muligt at søge tilskud som enkeltperson.
  3. At man er en sammenslutning eller danner en sammenslutning, som ansøger til puljen.

Få alt at vide om bredbåndspuljen

Kontakt

Jakob Lykke Splidsboel
Erhvervs- og Udviklingskonsulent
Mobil: 21 54 80 46

Sidst opdateret

01.07.2019