Stærkt fremmøde til åbent hus om udviklingsplan for Strøby Egede

Date: 09. april 2019
  • Borgermøde - deltagere rundt om bordet.

    Temasnak om kystsikring.

Knap 350 engagerede borgere mødte op, da Stevns Kommune foldede udviklingsplanen for Strøby Egede ud. Temaerne i planen er bl.a. veje, stier, kystsikring, perspektivområder og bymidten.

Hvert tema havde sin egen ’bod’, hvor fagfolk fra kommunen stillede op til spørgsmål og svar. Og spørgelysten var stor i løbet af det fire timer lange møde. Mange havde læst planen og kom med konkrete spørgsmål og forslag til planen ligesom mange også kom med både ris og ros. 

Udvalgsformand Flemming Petersen er godt tilfreds med dagens forløb:

'Mange har overfor mig udtrykt stor begejstring for dagen, der i modsætning til de traditionelle borgermøder, gav bedre plads til den enkeltes spørgsmål og god tid til dialog med kommunens folk. De mange fremmødte viser et stærkt lokalt engagement og mange har givet rigtig gode input til planen'. 

I starten af 2018 satte udvalget for Plan, Miljø og Teknik gang i arbejdet med en udviklingsplan for Strøby Egede. Undervejs har der været afholdt to borgermøder for at afklare borgernes visioner for området, og hvor de ser deres by bevæge sig hen langt ude i fremtiden.

På trods af den generelt store interesse, fyldte ét emne mere end de øvrige – nemlig fortætning af bymidten. I planen er det beskrevet, hvordan en fortætning af bymidten kan være med til at mindske byspredning og udvikle en egentlig bymidte. Mange af de fremmødte udtrykte bekymring for, om det var planen af kommunen nu ville ekspropriere store del af bymidten og tillade byggeri i 3-5 etagers højde.

Flemming Petersen udtaler:

'Udviklingsplanen skal sikre en levende og dynamisk by 30-40 år ud i tiden, og derfor har vi med afsæt i de afholdte borgermøder valgt en meget visionær tilgang til området. For nogen var det nok lidt for visionært, og vi må nu i forbindelse med evalueringen af gårdsdagens møde, se på, om vi kan få tilrettet udviklingsplanen således, at det bliver muligt for den enkelte borger at genkende sin bys fremtid i planen'. 

Udviklingsplanen for Strøby Egede er i høring frem til den 6. maj

Kontakt

Flemming Petersen
Formand
Plan, Miljø og Teknik
Mobil: 21 46 89 63

Sidst opdateret

09.04.2019