Station Hårlev fastholder antallet af brandmænd

Date: 23. december 2019
Fra årsskiftet var det planen, at bemandingen udrykningerne på brandstationen i Hårlev skulle gå fra 6 til 4 brandfolk, men nu er det besluttet at fastholde den nuværende bemanding.

Hermed vil der fortsat være en 1 holdleder og 5 brandmænd klar til udrykning, når der er behov for det.

Grunden til, at bemandingen skulle gå ned, skal findes i den risikobaserede dimensionering (RBD), som ligger til grund for styring af mandskab og materiel. Den RBD, som gælder for Stevns lige nu, er lavet i det nu opløste Østsjællands Beredskab, og her var det en forudsætning, at der skulle købes nyt materiel, som skulle give et behov for færre brandmænd. Det materiel er ikke indkøbt, og derfor har Stevns Kommune arbejdet målrettet på at kunne fastholde bemandingen i Hårlev.

'Jeg er meget glad for, at det er lykkedes os at fastholde antallet af brandfolk på stationen i Hårlev. Det er magtpåliggende for mig, at der skal være stor sikkerhed og tryghed for stevnsboerne, og da forudsætningerne for at ændre på bemandingen forsvandt, blev vi nødt til at handle på det hurtigt', udtaler borgmester Anette Mortensen.

Det er politiet, der ved det enkelte opkald til 1-1-2, vurderer om der skal rykke 4 eller 6 brandmænd med ud til ulykkesstedet. Indsatslederen vurderer herefter, om der er behov for at tilkalde yderligere mandskab fra andre stationer. En intern undersøgelse har vist, at der ved godt 40 % af udrykningerne fra stationen i Hårlev er behov for 6 brandmænd. Hvis der kun er 4 brandmænd på bilen fra start, vil de sidste 2 skulle køre til ulykkesstedet fra andre stationer.

Ny RBD

I løbet af 2020 skal Stevns Kommune, sammen med Køge og Solrød kommuner, udarbejde en ny RBD for Stevns. Her vil det blive vurderet på ny, hvad behovet for mandskab og materiel på den enkelte brandstation skal være.

Kontakt

Anette Mortensen
Borgmester
Tlf.: 56 57 50 10
Mobil: 22 94 04 33

Sidst opdateret

23.12.2019