Styrket livskvalitet med træning til ældre

Date: 27. februar 2019
Hjemmeplejen i Stevns Kommune tilbyder nu, at ældre kan træne i eget hjem, hvis de modtager hjemmehjælp. Formålet er at øge fysisk styrke, selvstændighed og ikke mindst livskvalitet.

Modtagere af hjemmehjælp får tilbuddet om træning, når vi kan se, at vi sammen kan opnå resultater. Målet er at opnå mere frihed og en nemmere samt bedre og mere selvstændig hverdag.

’Som en del af alderdommen bliver vores funktioner langsomt dårligere. Derfor glæder det mig, at vi i Stevns Kommune i fremtiden kan tilbyde træning i eget hjem. Træningen tilrettelægges individuelt, og ved brug af videoer på en iPad, og god hjælp fra hjemmeplejen, kan træningen gå i gang. Jeg tror på, at vi alle skal holde os fysisk i gang gennem hele livet, og dette er endnu et tilbud, som jeg håber mange vil få glæde af. Jeg ønsker god træning til alle’, siger Henning Urban Dam Nielsen, formand for Social og Sundhed.

Træningen foregår sammen med de medarbejdere, der vanligt kommer i hjemmet. Til træningen bruger hjemmeplejen en digital træningsplatform. Programmet hjælper først medarbejderen med at teste borgerens styrke og evne til at udføre forskellige øvelser, og ud fra dette udarbejder programmet herefter den personlige træningsfilm. Træningsprogrammet skal følges i 20 minutter 2 gange om ugen i op til 12 uger. Herefter vil der være vedligeholdende træning i en periode.

Hjemmeplejen ser frem til at starte tilbuddet:

’Vi glæder os i hjemmeplejen rigtigt meget til at få den digitale platform i drift, da det har været en stor succes med vores pilotprojekt. Både medarbejdere og borgere har taget godt imod træningen og mange giver udtryk for at have fået stort udbytte af træningen’, siger Tine Gylling, leder af hjemmeplejen. 

Medarbejderne som deltog i pilotprojektet deler oplevelsen af at træningen har gode effekter:

’Jeg havde en borger, som gik på med krum hals og var positiv fra vi startede, hvorfor han fik meget ud af det. Han gik fra at være meget glad for at ligge ned pga. svimmelhed til at blive kvikket op og bevæge sig rundt i boligen på eget initiativ. Noget hans hustru tydeligt kunne mærke. Borgerne, som jeg kom hos kunne jo se øvelserne på skærmen, men det var ligeså meget det, at vi lavede øvelserne sammen, der fungerede så godt, og så fik jeg jo også selv lidt motion. Det føles ikke som det vilde, men det giver rigtig meget’, slutter medarbejder i hjemmeplejen, Helle Bade.

Træningen har været afprøvet i et pilotprojekt, som forløb over en periode i 2018 og gav positive resultater. Medarbejderne i hjemmeplejen har modtaget undervisning i brug af programmet og udførelsen af øvelserne. Stevns kommune regner med, at ca. 130 hjemmehjælpsmodtagere vil få tilbuddet om træning i 2019.

Kontakt

Henning Urban Dam Nielsen
Formand
Social og Sundhed
Tlf.: 20 36 43 60
Tine Gylling
Leder
Hjemmeplejen
Tlf.: 56 57 53 36
Helle Bade
Medarbejder i hjemmeplejen
Kan kontaktes via Tine Gylling

Sidst opdateret

28.02.2019