Du er her

Kommunalbestyrelsen

  • Kommunalbestyrelsen

    Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune.

Mød de 19 folkevalgte i kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune består af 19 medlemmer fra syv forskellige politiske partier.

Udover kommunalbestyrelsen består den politiske ledelse af 'Økonomiudvalget', 'Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme', 'Plan, Miljø og Teknik', 'Børn, Unge og Læring' samt 'Social og Sundhed'.

Her kan du se Politisk mødekalender for 2020 (pdf)

Spørgetid for offentligheden

Kommunalbestyrelsens møder har en åben og en lukket del. Du er velkommen til at overvære den åbne del, som altid afsluttes med 15 minutters spørgetid.

Læs mere i retningslinjer for spørgetid (pdf) hvis du har et spørgsmål til kommunalbestyrelsen.

Dagsordener og referater fra Kommunalbestyrelsen

Hvem sidder i Kommunalbestyrelsen?

Fold alle ud
  • Anette Mortensen (V) - Borgmester

    Portræt

    Anette Mortensen
    Borgmester
    borgmester@stevns.dk

    Opalvej 16
    Strøby Egede
    4600 Køge
    Tlf.: 56 57 50 10
    Mobil: 22 94 04 33

    Øvrige tillidsposter:

    • Økonomiudvalget, Formand
    • KKR Sjælland (Kommunekontaktrådet)
    • KL's repræsentantskab
    • KL's delegeretmøde
    • Fælles Beredskabskommission (Østsjællands Beredskab)
    • Verdensarv Stevns, bestyrelse
    • Østsjællands Museum, bestyrelse
    • VisitSydsjælland-Møn, bestyrelse
    • Femern Bælt Forum
    • HMN Naturgas, repræsentantskab
    • Kredsrådet vedr. politiets virksomhed
    • Valgbestyrelsen, kommunale valg
    • Rødvig Fiskerihavn, bestyrelse
    • Stevns Erhvervsråd, bestyrelse
    • Ernst R og Karen Marie Andersens Legat, bestyrelse

    Dialog med borgmesteren.

  • Steen S. Hansen (A) - 1. viceborgmester

    Portræt

    Steen S. Hansen
    Politiassistent
    stehan@stevns.dk

    Hyldegårdsvej 7 B
    4652 Hårlev
    Tlf.: 56 28 62 19
    Mobil: 31 51 37 79

    Øvrige tillidsposter:

    • Økonomiudvalget, Næstformand
    • Børn, Unge og Læring, Formand
    • KL's delegeretmøde
    • Movia, repræsentantskab
    • Valgbestyrelsen, Folketingsvalg
    • Valgbestyrelsen, kommunale valg
    • Rødvig Fiskerihavn, bestyrelse
    • Ernst R og Karen Marie Andersens Legat, bestyrelse
  • Varly Jensen (O) - 2. viceborgmester

    Portræt

    Varly Jensen
    Direktør
    varlyjen@stevns.dk

    Brinken 42, Strøby Egede
    4600 Køge
    Mobil: 21 24 92 03

    Øvrige tillidsposter:

    • Økonomiudvalget
    • Plan, Miljø og Teknik
    • Valgbestyrelsen, kommunale valg
    • Ernst R og Karen Marie Andersens Legat, bestyrelse
  • Steen Nielsen (A)

    Portræt

    Steen Nielsen
    Lærer
    stniel@stevns.dk

    Egedalen 22, Strøby Egede
    4600 Køge
    Mobil: 40 43 44 18

    Øvrige tillidsposter:

    • Børn, Unge og Læring
    • Verdensarv Stevns
    • Valgbestyrelsen, kommunale valg
    • Ernst R og Karen Marie Andersens Legat, bestyrelse
  • Mogens Haugaard Nielsen (N)

    Portræt

    Mogens Haugaard Nielsen
    Gårdejer
    moghau@stevns.dk

    Lundeledsvej 5, Lund
    4673 Rødvig Stevns
    Mobil: 23 37 55 87

    Øvrige tillidsposter:

    • Økonomiudvalget
    • Social og Sundhed
    • Handicaprådet
    • Valgbestyrelsen, kommunale valg
    • Stevns Kommunes almene ældre- og plejeboliger, afdelingsbestyrelse
    • Ernst R og Karen Marie Andersens Legat, bestyrelse
  • Janne Halvor Jensen (O)

    Portræt

    Janne Halvor Jensen
    Folkeskolelærer
    jannejen@stevns.dk

    Engvangsvej 13, Strøby Egede
    4600 Køge
    Mobil: 21 47 16 70

    Øvrige tillidsposter:

    • Børn, Unge og Læring, Næstformand
  • Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

    Portræt

    Mikkel Lundemann Rasmussen
    Programkoordinator
    mikkelra@stevns.dk

    Jordbærvænget 3
    4660 Store Heddinge
    Mobil: 21 46 89 99

    Øvrige tillidsposter:

    • Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Formand
    • Økonomiudvalget
    • Verdensarv Stevns
    • Østsjællands Museum
    • Kulturregion Storestrøm, politisk styregruppe
    • Valgbestyrelsen, Folketingsvalg
    • Valgbestyrelsen, kommunale valg
    • Stevns Erhvervsråd, bestyrelse
    • Ernst R og Karen Marie Andersens Legat, bestyrelse
  • Thomas Overgaard (A) - Orlov

    Portræt

    Thomas Overgaard
    Orlov i perioden 17. februar til og med den 30. april.
    Snedker
    thomover@stevns.dk

    Østergade 38
    4660 Store Heddinge
    Mobil: 21 47 29 88

    Øvrige tillidsposter:

    • Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (stedfortræder er Mogens Hansen)
    • KLAR Forsyning (stedfortræder er Flemming Petersen)
    • TV 2 Øst, repræsentantskab (stedfortræder er Steen S. Hansen)
    • Udvikling Stevns (tidligere LAG), bestyrelse (stedfortræder er Steen S. Hansen)
  • Flemming Petersen (V)

    Portræt

    Flemming Petersen
    Selvstændig
    flepet@stevns.dk

    Holtelandsvej 1
    4652 Hårlev
    Mobil: 21 46 89 63

    Øvrige tillidsposter:

    • Plan, Miljø og Teknik, Formand
    • Social og Sundhed
    • ARGO (tidligere Kara-Noveren)
    • SEAS-NVE, repræsentantskab
    • Stevns Frivillighedscenter, bestyrelse
  • Jan Jespersen (Ø)

    Portræt

    Jan Jespersen
    Sælger
    janjespe@stevns.dk

    Elvervangen 1 J, st., Hellested
    4652 Hårlev
    Mobil: 60 88 79 13

    Øvrige tillidsposter:

    • Social og Sundhed, Næstformand
    • Børn, Unge og Læring
    • KL's delegeretmøde
    • Verdensarv Stevns, bestyrelse
  • Anne Munch (A)

    Portræt

    Anne Munch
    Plejehjemsassistent
    annmunch@stevns.dk

    Byvangen 5 A
    4673 Rødvig
    Mobil: 21 47 05 67

    Øvrige tillidsposter:

    • Social og Sundhed
  • Jacob Panton-Kristiansen (V)

    Portræt

    Jacob Panton-Kristiansen
    Oversergent
    jacobkri@stevns.dk

    Ådalsvej 3
    4600 Køge
    Mobil: 21 46 82 84

    Øvrige tillidsposter:

    • Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
    • Børn, Unge og Læring
    • Handicaprådet
    • Stevns Udsatteråd
  • Line Krogh Lay (B)

    Portræt

    Line Krogh Lay
    Folkeskolelærer
    lineklay@stevns.dk

    Rådhuspladsen 4
    4660 Store Heddinge
    Mobil: 21 46 81 96
    Mobil: 22 90 03 40 

    Øvrige tillidsposter:

    • Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Næstformand
    • Plan, Miljø og Teknik
    • Børn- og Ungeudvalget, Næstformand
    • Stevns Musikskole
    • KLAR Forsyning
    • Verdensarv Stevns
    • Folkeoplysningsudvalget
    • Fishing Zealand, styregruppe
    • Snurretoppen, bestyrelse
    • Landsforeningen Martin A. Hansen, bestyrelse
  • Jørgen Larsen (N)

    Portræt

    Jørgen Larsen
    Selvstændig
    jorgenla@stevns.dk

    Faxevej 29
    4652 Hårlev
    Mobil: 23 24 24 61

    Øvrige tillidsposter:

    • Plan, Miljø og Teknik, Næstformand
    • Folkeoplysningsudvalget
    • Lund Havn, bestyrelse
  • Ellen Knudsen (C)

    Portræt

    Ellen Manelius Knudsen
    Fysioterapeut
    ellenknu@stevns.dk

    Østergade 40
    4660 Store Heddinge
    Mobil: 21 46 84 98

    Øvrige tillidsposter:

    • Social og Sundhed
    • Stevns Kommunes almene ældre- og plejeboliger, afdelingsbestyrelse
    • Café Stevnen, styregruppe
    • Udvikling Stevns (tidligere LAG), bestyrelse
  • Helen Sørensen (A)

    Portræt

    Helen Margrethe Sørensen
    Pædagogmedhjælper
    helensor@stevns.dk 

    Skovvangsvej 64, Strøby Egede
    4600 Køge
    Mobil: 23 24 70 58

    Øvrige tillidsposter:

    • Plan, Miljø og Teknik
    • Social og Sundhed
    • Folkeoplysningsudvalget
    • Stevns Udsatteråd
  • Henning Urban Dam Nielsen (A)

    Portræt

    Henning Urban Dam Nielsen
    Folkeskolelærer
    henningn@stevns.dk

    Strædet 10, Holtug
    4660 Store Heddinge
    Mobil: 20 36 43 60

    Øvrige tillidsposter:

    • Økonomiudvalget
    • Social og Sundhed, Formand
    • Handicaprådet
  • Bjarne Nielsen (V)

    Portræt

    Bjarne Nielsen
    Vognmand
    bjarniel@stevns.dk

    Tryggevældevej 4, Varpelev
    4652 Hårlev
    Mobil: 20 70 90 90

    Øvrige tillidsposter:

    • Økonomiudvalget
    • Børn- og Ungeudvalget, Formand
    • Valgbestyrelsen, Folketingsvalg
    • Valgbestyrelsen, kommunale valg
    • Ernst R og Karen Marie Andersens Legat, bestyrelse
  • Sejer Folke Henriksen (Ø)

    Portræt: Sejer Folke Henriksen

    Sejer Folke Henriksen
    Møbelsnedker
    sejerhen@stevns.dk 

    Broager 3, Hellested
    4652 Hårlev
    Mobil: 21 46 83 58

    Øvrige tillidsposter:

    • Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
  • Mogens Hansen (A) - Suppleant

    Portræt

    Mogens Hansen
    Stedfortræder for Thomas Overgaard i perioden 17. februar til og med den 30. april.
    Elektriker
    mogensha@stevns.dk 

    Stuven 24
    4673 Rødvig
    Mobil: 21 67 57 79

    Øvrige tillidsposter:

    • Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Sidst opdateret

26.03.2020