Du er her

Forsikring

Ved anmeldelse af skader skal det ske til Forsikringsenheden.

Nedenfor kan du læse om hvordan du anmelder skader og om forsikring og dækninger.

Hvis du har spørgsmål eller vil du anmelde skader, kan du kontakte Forsikringsenheden på telefon 56 20 38 42 eller på forsikringsenheden@stevns.dk

Værd at vide om forsikringer

Fold alle ud
 • Ansvarsskader fra borgerne (skader ved huller i vejene, fald på et fortov m.m.)

  Kommunen har ansvaret for, at eksempelvis huller i vejen er lappet og der ikke er for stort niveauforskel på fortov. Det betyder, at hvis du som borger kommer til skade med din bil ved at køre i et hul i vejen eller falder på fortov, kan du gøre kommunen erstatningsansvarlig. Her anvendes selvfølgelig de almindelige erstatningsregler ved vurdering af, hvorvidt kommunen skal udbetale erstatning eller ej. 

  Dette skema kan anvendes til anmeldelse: Anmeldelsesblanket til ansvarsskader (pdf)

 • Beboere på ældrecentre

  Ældrecentre har ikke nogen forsikring, der dækker beboerens indbo eller eventuel skade, som forvoldes på andres ejendom/person. Det er derfor en god idé at bibeholde din eksisterende ansvars- og løsøreforsikring. Vær dog opmærksom på, at værdien af løsøre formentlig skal reguleres ned i forhold til tidligere indbo. Nogle selskaber tegner en speciel plejehjemsforsikring, der generelt er billigere.

 • Børneulykkesforsikring

  Skoler og institutioner forsikrer IKKE dit barn og det gør din egen ulykkesforsikring heller ikke. Husk derfor at få tegnet børneulykkesforsikring for dit barn. Hvis uheld rammer i børnehøjde, er det godt at have råd til omsorg.

 • Forældre skal betale for børns skader - Barnet skal være skyld i uheldet

  Forældre skal betale for børns skader Forældre hæfter med op til 7.500 kr. for enhver skade, deres hjemmeboende børn under 18 år laver. Det gælder dog kun, hvis barnet ifølge de nuværende regler kan bebrejdes skaden – har gjort noget forkert, og dermed er erstatningsansvarlig for skaden. Denne forældrehæftelse kan dog dækkes af en indboforsikring.

  Tidligere har forældre som udgangspunkt ikke skulle betale for de skader, deres børn laver. Kun hvis forældrene havde gjort noget forkert, f.eks. ikke ført tilstrækkeligt tilsyn, kunne en skadelidt gennemføre et erstatningskrav mod forældrene. Og jo ældre børnene er, jo mindre tilsyn kræves der.

  Har et hjemmeboende barn lavet en skade, som barnet kan bebrejdes, kan skadelidte nu kræve op til 7.500 kr. i erstatning af barnets forældre. Det er den forældre, der har forældremyndigheden, der hæfter for beløbet.

  Ved fælles forældremyndighed hæfter begge forældrene solidarisk.

  Barnet skal være skyld i uheldet

  Det er kun i de tilfælde, at barnet kan bebrejdes en skade, at forældrene hæfter med op til 7.500 kr. Er skaden større fx 25.000 kr., er det barnet selv, der hænger på den resterende del af regningen.

  Børn er nemlig selv erstatningsansvarlige for deres skadevoldende handlinger. Det fremgår af Lov om erstatningsansvar, der siger, at børn under 15 år kan stilles til ansvar for skadegørende handlinger efter samme regler som gælder for voksne. I praksis betyder det, at børn helt ned til fem års alderen kan stilles til ansvar.

  - Har et barn ved en ubetænksomhed været årsag til en skade, er barnet erstatningsansvarlig. Og det samme gælder hvis barnet har lavet skaden med vilje – fx lavet hærværk. I begge tilfælde er det stadig barnet, der hænger på erstatningen. Forældrene hæfter alene for de første 7.500 kroner.

  Indboforsikringen kan dække

  Har forældrene en indboforsikring, indeholder denne også en ansvarsforsikring for både forældre og børn.

  Det betyder, at ansvarsforsikringen både dækker den del af en skade forældrene hæfter for og den del af skaden, som barnet eventuelt stadig hænger på.

  Er der derimod tale om en skade barnet har lavet med vilje, fx sat ild til en bil eller lavet hærværk på skolen, og barnet er fyldt 14 år, betaler ansvarsforsikringen kun forældrenes hæftelsesansvar – altså maks. 7.500 kr. Resten af erstatningen må skadelidte – her bilisten eller skolen, stadig forsøge at få hos "det store barn" – nu eller senere. 

 • Forsikring af frivillige

 • Lov om aktiv beskæftigelse

 • Nyttige Links

Sidst opdateret

06.09.2019