Du er her

Takster

Her finder du alle priserne (takster) i Stevns Kommune.

Se alle taksterne

Fold alle ud
 • Affald (dagrenovation)

  Årlig afgift - 140 liter beholder: 2019 2018
  Ugetømning 1.146 kr. 1.146 kr.
  14 dages tømning 573 kr. 573 kr.
  Papir - tømmes hver 6. uge 155 kr. 155 kr.
  Administrationsbidrag 150 kr. 150 kr.
       
  Årlig afgift - 190 liter beholder: 2019 2018
  Ugetømning 1.451 kr. 1.451 kr.
  14. dags tømning 725 kr. 725 kr.
  Administrationsbidrag 150 kr. 150 kr.
       
  Årlig afgift - 660 liter beholder: 2019 2018
  Ugetømning 3.236 kr. 3.236 kr.
  14. dags tømning 1.619 kr. 1.619 kr.
  Papir - tømmes hver 6. uge 260 kr. 260 kr.
  Administrationsbidrag 150 kr. 150 kr.
       
  Genbrug 2019 2018
  Genbrugsstation 1.031 kr.  1.031kr.
  Haveaffald - 2 x årligt 125 kr. 125 kr.
  Genbrug som det fremgår af opkrævning 1.156 kr. 1.156 kr. 
       
  Øvrige 2019 2018
  Ekstra sække - 5 stk. 200 kr. 200 kr.
  Ekstra tømninger pr. gang 105 kr. 105 kr.
  Ændring af beholder, str./antal 513 kr. 513 kr.
       
  Erstatning af beholder: 2019 2018
  140 liter 694 kr. 694 kr.
  190 liter 930 kr. 930 kr.
  660 liter 1.630 kr. 1.630 kr.
  660 liter med papir indkast 2.182 kr. 2.182 kr.
       
  Erhvervsaffald ekskl. Moms 2019 2018
  Opkrævning erhverv pr. besøg på genbrugspladsen 185 kr. 185 kr.
  Administrationsbidrag 80 kr. 80 kr.
 • Bibliotek

  Overskridelse af lånetiden:

  2019

  2018

  Børn          1-7 dage

  0 kr.

  0 kr.

                      8-20 dage

  10 kr.

  10 kr.

                     21-40 dage

  50 kr.

  50 kr.

                     Over 40 dage

  120 kr.

  120 kr.

  Voksne    1-7 dage

  20 kr.

  20 kr.

                      8-20 dage

  50 kr.

  50 kr.

                     21-40 dage

  100 kr.

  100 kr.

                     Over 40 dage

  230 kr.

  230 kr.

 • Byggesager

  Stevns Kommune opkræver ikke gebyr for byggesager 

 • Dagtilbud

  Institutionstakster (11 måneders betaling)

  2019

  2018

  Dagpleje (48 timer/uge)

  3.060 kr.

  3.091 kr.

  Dagpleje (30 timer/uge)
  (tilbud til forældre på barselsorlov)

  2.030 kr. -      

  Vuggestue (30 timer/uge)
  (tilbud til forældre på barselsorlov)

  2.096 kr. -      

  Vuggestue (52 timer/uge)

  3.397 kr.

  3.348 kr.

  Vuggestue (54 timer/uge)

  3.515 kr.

  3.438 kr.

  Børnehave (30 timer/uge)
  (tilbud til forældre på barselsorlov)

  1.201 kr. -     

  Børnehave (52 timer/uge)

  1.938 kr.

  1.886 kr.

  Børnehave (54 timer/uge)

  2.005 kr.

  1.934 kr.

  Frokostmåltid

  500 kr.

  372 kr.

  SFO Kommende skolebørn 

  1.855 kr.

  1.820 kr.

  SFO - Morgen 

  320 kr.

  315 kr.

  SFO1 - 0.-2. klasse

  1.535 kr.

  1.505 kr.

  SFO1 - 3. klasse

  1.315 kr.

  1.290 kr.

  SFO2 - 4.-6. klasse 

  880 kr.

  865 kr.

  SFO2 - 4.-6. klasse kontrolleret

  1.315 kr.

  1.290 kr.

  *skift i SFO-ordning sker den 1. august.

  Søskendetilskud

  Du betaler fuld pris for den dyreste plads og får 50 % i tilskud til betalingen til dine andre børn, der går i dagtilbud.

  Tilskud til privat pasning

  Tilskud til privat pasning (fra barnet er 24 uger til barnet fylder 2 år og 10 måneder). Tilskud pr. måned (12 måneder):  2018: 6.380 kr., fra 2019  max. kr. 6.037 pr. mdr.
  Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. 

  Tilskud til pasning af egne børn

  Du kan få tilskud til pasning af eget/egne børn (max. 3 børn). Tilskuddet ydes i minimum 2 måneder og maximum 1 år.
  For alderen 24 uger til 2 år og 10 måneder udgør tilskuddet i 2019 brutto kr. 6.037,- pr. md.
  For alderen 2 år og 10 mdr. til skolestart udgør tilskuddet i 2019 brutto kr. 3.450,- pr. md.
  Det samlede tilskud må ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge.

  Betalingsfrist

  Forældrebetalingen er månedsvis forud. Ved for sen indbetaling pålægger Stevns Kommune renter, og skal vi sende en rykker pålægger vi et gebyr på 250 kr.

  Udmeldelse

  Du kan melde dit barn ud via Digital Pladsanvisning. Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

 • Diverse oplysninger, attester og gebyrer

  Oplysninger, attester

  2019

  2018

  Adresseoplysninger

  75 kr.

  75 kr.

  Bopælsattest

  75 kr.

  75 kr.

  Sundhedskort

  200 kr.

  200 kr.

  Legitimationskort

  100 kr.

  100 kr.

  Vielse, hvor begge er udlændinge

  1.650 kr.

  870 kr.

  Gebyr for sager til Huslejenævn

  312 kr.

  308 kr.

  Gebyr for sager til Beboerklagenævn

  146 kr.

  144 kr.

  Gebyr for udsendelse af rykker

  250 kr.

  250 kr.

 • Haller

  Idrætsaktiviteter

  Lokale folkeoplysende foreninger

  Andre lejere

  Stævneafgift for lokale folkeoplysende foreninger

  Stor hal

  0 kr. 280 kr. pr. time 1.000 kr. pr. stævnedag
  Lille hal 2 0 kr. 150 kr. pr. time 500 kr. pr. stævnedag
  Lille hal 3 0 kr. 130 kr. pr. time 400 kr. pr. stævnedag
  Mødelokaler 0 kr.

  0 kr. i Hårlev og Strøby *

  100 kr. pr. time i Stevnshallen

  -
  Skydekælder 0 kr. 100 kr. pr. time -
  Festarrangementer      
  Stor hal

  1.500 kr. **

  (minimumspris)

  5.000 kr. **

  (minimumspris)

  -
  Lille hal 1.000 kr. **

  (minimumspris)

  3.000 kr. **

  (minimumspris)

  -

  Andre aktiviteter

  (Messer, udstillinger m.v.)

       
  Stor hal Prisen aftales ved hvert enkelt arrangement Prisen aftales ved hvert enkelt arrangement -
  Lille hal Prisen aftales ved hvert enkelt arrangement Prisen aftales ved hvert enkelt arrangement -

  * I Hårlevhallen forpligtiger lejer sig til at købe forlejning i hallen

  ** Prisen er en minimumspris, idet der aftales en pris ved hvert enkelt arrangement i forhold til det arbejde, der er forbundet med arrangementet

   

  Træningslejr

  1000 kr. pr. døgn (lokale folkeoplysende foreninger er gratis)

   

  Afbestillingsgebyr

  Ved afbestilling mindre end 14 dage fora arrangementet betales 50% af lejebeløbet

   

  Ovenstående er godkendt af Natur- Fritids- og Kulturudvalget den 24. september 2013

 • Hegnssyn

  Det koster 1.806 kr. at bringe en sag for Hegnsynet. Det er Hegnsynet, der fastsætter, hvordan beløbet fordeles mellem parterne i sagen.

 • Kørekort

  Takster for kørekort m.v.

  Pris

  Køreprøver

  Teoretisk og praktisk køreprøve

  600 kr.

  Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus, for hver af prøverne

  600 kr.

  Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj

  280 kr.

  Kontrollerende køreprøve

  890 kr.

  Afholdelse af kørelærerprøve, for første kategori

  340 kr.

  Afholdelse af kørelærerprøve, efterfølgende kategorier

  320 kr.

  Afholdes kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel

  460 kr.

  Fornyelse og ombytning af kørekort

  Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort

  280 kr.

  Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus, bus med/uden stort påhængskøretøj, for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år

  170 kr.

  Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse

  280 kr.

  Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring

  280 kr.

  Fornyelse af kørekort for alle uanset alder 

  130 kr.

  Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere uanset alder 

  0 kr.

  Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset

  120 kr.

  Andre kørekort

  Midlertidigt erstatningskørekort, bortset fra kategori AM (ved bortkomst)

  170 kr.

  Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst)

  280 kr.

  Udstedelse af internationalt kørekort

  25 kr.

  Udstedelse af turistkørekort

  0 kr.

 • Madservice

  Madservice

  2019

  2018

  Døgnpris på plejecentre

  121 kr.

  119 kr.

  Døgnpris på plejecentre, ægtefælle

  121 kr.

  119 kr.

  Madservice, kølemad:

   

   

  Hovedret, udbragt

  46 kr.

  42 kr.

  Hovedret, udbragt,  ægtefælle

  40 kr.

  37 kr.

  2 retter, udbragt

  57 kr.

  53 kr.

  2 retter, udbragt, ægtefælle

  51 kr.

  48 kr.

  2 retter i café på centrene

  57 kr.

  53 kr.

  ophold på korttidspladser
  madservice + øvrige udgifter pr. dag
  155 kr. 152 kr.

   

 • Musikskole

  Musikskole

  2018

  Musikundervisning, forskole

  1.540 kr.

  Instrumentundervisning

  3.400 kr.

  Instrumentleje

  740 kr.

   

  Ny prisstruktur fra 2019

  Rytmik i 1. og 2. klasse

  1.700 kr.

  Byg et Band 1.000 kr.
  iJam (musik på iPad) 1.000 kr.
  Musikklubben gratis
  Instrumentalundervisning 2.000 kr.
  Solo 25 instrument/sang 3.400 kr.
  Solo 50 instrument/sang 6.800 kr.
  Sammenspil - (hvis man går til 
  instrumental/sang undervisning)
  gratis
  instrumentleje 740 kr.

  NB: Der gives 25% søskenderabat og flerfags rabat-
  rabatten gives på det billigste fag

   

   

 • Pas

  Takster for pas   

  2018

  2019

  Børn under 12 (skal ikke afgive fingeraftryk)

  115 kr.

  115 kr.

  Børn mellem 12 og 18 år

  142 kr.

  142 kr.

  Voksne 18 til 64 år 

  627 kr.

  627 kr.

  Voksne fra 65 år

  377 kr.

  377 kr.

  Pasbillede

  125 kr.

  125 kr.

 • Plejecentre

  Plejetilbud - pris 

  2018

  2019

  Servicepakke, plejecentrene, pr. md.:

   

  Servicepakke excl. leje/vask af linned og tøj

  222 kr.

  227 kr.

  Vask/leje af linned

  251 kr.

  256 kr.

  Vask af tøj

  63 kr.

  64 kr.

  Ophold aflastning/korttidspladser:

   

  Døgnpris (madservice + øvrige udg.)

  152 kr.

   154 kr.

 • Rottebekæmpelse

  Rottebekæmpelsen udgør i 2018 0,0493 promille af ejendomsvurderingen.

  Rottebekæmpelsen udgør i 2019 0,0709 promille af ejendomsvurderingen.

  Rottebekæmpelsen udgør i 2016 0,0264 promille af ejendomsvurderingen.

 • Rødvig Lystbådehavn

  Liggeplads - Pris pr. år:

  2017

  2018

  A - Pladser

  1.721 kr.

  1.721 kr.

  B - Pladser

  5.219 kr.

  5.219 kr.

  C - Pladser

  6.524 kr.

  6.524 kr.

  D - Pladser

  7.176 kr.

  7.176 kr.

  E - Pladser

  7.829 kr.

  7.829 kr.

  F - Pladser nr. 94-97

  7.829 kr.

  7.829 kr.

  F - Pladser nr. 98-109

  9.787 kr.

  9.787 kr.

  G - Pladser nr. 115-127

  6.561 kr.

  6.561 kr.

  G - Pladser nr. 200.201

  11.722 kr.

  11.722 kr.

   

  Gæstebåd pris pr. døgn 2017 2016

  0 - 10 m

  150 kr.

  150 kr.

  10 - 15 m

  190 kr.

  190 kr.

  15 - 20 m

  290 kr.

  290 kr.

  20 - 30 m

  350 kr.

  350 kr.


  Ovenstående takster er alle inkl. moms.

 • Spildevand

  Spildevand - området er overdraget til Stevns Forsyning.

 • Stevnsbadet

  Billetpriser Stevnsbadet

  Voksne

  2018

  2017

  Enkeltbillet Svømmehal

  40 kr.

  40 kr.

  10-turskort

  350 kr.

  350 kr.

  Halvårskort

  1.050 kr.

  1.050 kr.

  Årskort

  1.800 kr.

  1.800 kr.

  Enkeltbillet Varmtvandssalen

  40 kr.

  40 kr.

  10-turskort varmtvandssalen

  350 kr.

  350 kr.

  Halvårskort varmtvandssalen

  1.050 kr.

  1.050 kr.

  Årskort varmtvandssalen

  1.800 kr.

  1.800 kr.

  Enkeltbillet Svømme- og varmtvandssalen

  70 kr.

  70 kr.

  10-turs svømme-og varmtvandssalen

  650 kr.

  650 kr.

  Halvårskort svømme-og varmtvandssalen

  1.800 kr.

  1.800 kr.

  Årskort svømme-og varmtvandssalen

  3.300 kr.

  3.300 kr.

  Børn/u 17år/Studerende m. Studiekort/ Pensionister

  Børn under 3 år

  Gratis

  Gratis 

  Enkeltbillet Svømmehal

  25 kr.

  25 kr.

  10-turskort

  200 kr.

  200 kr.

  Halvårskort

  675 kr.

  675 kr.

  Årskort

  1.150 kr.

  1.150 kr.

  Enkeltbillet Varmtvandssalen

  30 kr.

  30 kr.

  10-turskort varmtvandssalen

  250 kr.

  250 kr.

  Halvårskort varmtvandssalen

  800 kr.

  800 kr.

  Årskort varmtvandssalen

  1.300 kr.

  1.300 kr.

  Enkeltbillet Svømme- og varmtvandssalen

  45 kr.

  45 kr.

  10-turs svømme-og varmtvandssalen

  400 kr.

  400 kr.

  Halvårskort svømme-og varmtvandssalen

  1.175 kr.

  1.175 kr.

  Årskort svømme-og varmtvandssalen

  2.050 kr.

  2.050 kr.

  Depositum for armbånd

  50 kr.

  50 kr.

  Leje af varmtvandssalen

   

  2018

  2017

  Leje af varmtvandssal 1 time

  1000 kr.

  1.000 kr.

  Leje af svømmehal 1 time

  1.000 kr.

  1.000 kr.

  Billetpriser motionscenter

  Voksne

  2018

  2017

  Enkeltbillet motionscenter

  50 kr.

  50 kr.

  1 måned

  175 kr.

  175 kr.

  3 måneder

  450 kr.

  450 kr.

  6 måneder

  800 kr.

  800 kr.

  12 måneder

  1.400 kr.

  1.400 kr.

  6 måneder + svøm

  1.850 kr.

  1.850 kr.

  6 måneder + varmtvand

  1.850 kr.

  1.850 kr.

  6 måneder + kombi

  2.600 kr.

  2.600 kr.

  12 måneder + svøm

  3.200 kr.

  3.200 kr.

  12 måneder + varmtvand

  3.200 kr.

  3.200 kr.

  12 måneder + kombi

  4.700 kr.

  4.700 kr.

  Børn/u 17år/studerende m. Studiekort/Pensionister

  Enkeltbillet

  50 kr.

  50 kr.

  1 måned

  150 kr.

  150 kr.

  3 måneder

  400 kr.

  400 kr.

  6 måneder

  700 kr.

  700 kr.

  12 måneder

  1.200 kr.

  1.200 kr.

  6 måneder + svøm

  1.375 kr.

  1.375 kr.

  6 måneder + varmtvand

  1.500 kr.

  1.500 kr.

  6 måneder + kombi

  1.875 kr.

  1.875 kr.

  12 måneder + svøm

  2.350 kr.

  2.350 kr.

  12 måneder + varmtvand

  2.500 kr.

  2.500 kr.

  12 måneder + kombi

  3.250 kr.

  3.250 kr.

 • Tandpleje (inkl. omsorgstandpleje)

  Takster for kommunale ordninger

  2018

  2019

  Betaling for omsorgstandpleje

   

   

  Egenbetaling pr. måned

  42,50 kr.

  44,17 kr.

  Betaling for specialtandpleje

   

   

  Egenbetaling pr. år

  Cirkulære

  Cirkulære

  Frit valg af børnetandpleje

   

   

  Egenbetaling - 0-15 årige

  Cirkulære

  Cirkulære

 • Taxakørsel

  Prisreguleringer

  Priserne kan blive reguleret i februar hvor prisindekset bliver offentliggjort.

  Takster for kørsel med taxa

   

  Alm. vogn
  til og med 4 passagerer

  Stor vogn
  5 passagerer og derover

  Starttakst:

  Hverdage kl. 06.00-18.00

  45 kr.

  60 kr.

  Hverdage kl. 18.00-06.00

  75 kr.

  75 kr.

  Weekend fre. kl. 18.00 - man. kl. 06.00

  75 kr.

  75 kr.

  Skæve helligdage:

  5. juni

  75 kr.

  75 kr.

  24. december

  75 kr.

  75 kr.

  31. december

  75 kr.

  75 kr.

  Kilometertakst:

  Dag kl. 06.00-18.00

  15,50 kr.

  18,50 kr.

  Nat kl. 18.00-06.00

  16,25 kr.

  19,10 kr.

  Broafgift/færgeoverfart:

  Betales af kunden

  Ventetid, pr. time:

  400 kr.

  Er lig med 6,66 kr. for hvert minut. Taxametret må først sættes i gang ved hentestedet, og betaling for kørsel og ventetid skal fremgå af taxametret

   

  Bagage i vognen:

  Gratis

  Bagage uden for vognen:

  Cykler og barnevogne - pr. stk.

  20 kr.

  Ind-, op- og nedbæring:

  Pr. gang

  20 kr.

  Rengøringsgebyr:

  Rengøring af bil efter opkastning eller lign.

  1.000 kr.

  Rengøring af ris i bilen efter bryllup

  100 kr.

   

   

  Administrationstakster for taxakørsel

  Der er fastsat en række gebyrer og afgifter for udstedelse af chaufførkort, tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, tilladelse til at drive kørselskontor og godkendelse af uddannelsessteder. Gældende gebyrsatser kan findes på Taxilov.dk

   

  Trafikbog

  Fabrikationspris + 25 kr.

Sidst opdateret

18.01.2019