Du er her

Træning

Vi tilbyder genoptræning og mulighed for at vedligeholde din træning, hvis vi vurderer, du har behov for det. Træning er ikke et åbent tilbud.

Træningen i Stevns Kommune bliver varetaget af fysioterapeuter og/eller ergoterapeuter, som udarbejder en plan og målsætning for træningen sammen med dig.

Værd at vide om genoptræning og vedligeholdende træning

Fold alle ud
 • Hvem kan jeg kontakte?

  Kontakt

  Sundhed & Omsorg
  Træning
  Hovedgaden 46
  4652 Hårlev
  Tlf.: 56 57 53 42, hverdage mellem kl. 8.00 - 10.00
  aktivtraen@stevns.dk

 • Hvor træner vi?

  Træning kan foregå i træningscenter eller i dit eget hjem efter en individuel vurdering af en fysioterapeut eller ergoterapeut.

  Stevns Kommune har træningscentre på følgende adresser, hvor træningen kan være individuel træning eller holdtræning:

  Sundhedscentret i Hårlev

  Hovedgaden 46
  4652 Hårlev

  Terapeuten, som er ansvarlig for træningen, fungerer samtidig som kontaktperson for dig gennem hele træningsperioden.

  I forbindelse med første træning aftaler du med terapeuten, hvor og hvornår træningen skal foregå og du får udleveret nærmere kontaktoplysninger.

 • Hvordan kommer jeg til og fra træning?

  Som hovedregel skal du selv sørge for kørsel til og fra træning.

  Hvis du skal træne efter Sundhedsloven, har du fået en genoptræningsplan fra sygehuset. Du skal selv sørge for kørsel til og fra træning - eventuelt med det offentlige. Hvis det ikke er muligt pga. dit helbred, har du mulighed for at bestille kørsel til træning via vores kørselskontor: 56 57 52 04.

  Betaling for kørsel

  Hvis du vælger et andet genoptræningssted end der, hvor Stevns Kommune tilbyder træningen, er vi kun forpligtet til at yde befordringsgodtgørelse svarende til, hvad du ville være berettiget til, hvis du havde valgt det genoptræningssted, som Stevns Kommune havde tilbudt.

 • Jeg skal træne efter serviceloven

  Du kan få tilbud om genoptræning, hvis du har behov for afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke bliver behandlet i forbindelse med en indlæggelse.

  Rammerne for træning er beskrevet i Stevns Kommunes kvalitetsstandarder, som er en samlet beskrivelse af kommunens ydelser inden for social og sundhedsområdet.

  Serviceloven

 • Jeg skal træne efter sundhedsloven

  Sygehuset udarbejder en genoptræningsplan, som bliver sendt til Stevns Kommune, hvis lægerne vurderer, at du har behov for genoptræning efter behandling på sygehuset.

  Sygehuset vil samtidig udlevere eller sende en kopi af genoptræningsplanen til dig.

  Når Stevns kommune har modtaget din genoptræningsplan fra sygehuset, vil vi kontakte dig hurtigst muligt, og din træning vil være startet indenfor 7 hverdage medmindre andet fremgår af genoptræningsplanen.

  Rammerne for træning er nærmere beskrevet i Stevns Kommunes kvalitetsstandarder, som er en samlet beskrivelse af kommunens ydelser inden for social og sundhedsområdet.

  Sundhedsloven.

 • Har jeg frit valg efter sygehusindlæggelse?

  Du har frit valg i forbindelse med genoptræning efter sygehusindlæggelse.

  Det betyder, at:

  • du har ret til at vælge mellem de tilbud, som Stevns Kommune har oprettet ved egne institutioner eller aftalt med tredje part.
  • du har ret til at vælge genoptræningstilbud på andre kommuners institutioner dog ikke andre kommuners aftaler med tredje part

  Hvis du ønsker at modtage din genoptræning i en anden kommune, vil visitationsenheden i Stevns Kommune videresende din genoptræningsplan til denne kommune, som derefter vil kontakte dig for aftale om genoptræning.

  Du skal være opmærksom på, at en anden kommune kan afvise at modtage dig som fritvalgspatient, hvis de ikke har kapacitet til at modtage dig.

Sidst opdateret

17.08.2020