Du er her

Haveaffald

Stevns Kommune henter dit haveaffald to gange om året.

Regler for afhentning af haveaffald

Vi samler haveaffald to gange om året:

Det er også muligt at se startdatoerne for afhentning af haveaffald i din tømmekalender her.

Du må tidligst lægge dit haveaffald ud til afhentning to dage før indsamlingen starter - og senest kl. 06.00 på dagen, hvor indsamlingen starter. Det skyldes hensyn til færdsel og fremkommelighed på de offentlige arealer.

I indsamlingsregler for haveaffald (pdf) kan du læse mere om, hvordan du skal vise hensyn til færdsel og fremkommelighed.

Vi anbefaler, at du putter haveaffald, som mindre kviste, løv, blomster og grønt køkkenaffald i din egen kompost, da det er bedst for vores miljø.

Det er politisk besluttet, at du kun skal betale halvdelen af udgiften til en kompostholder. Du kan købe kompostbeholdere på genbrugspladserne i Store Heddinge og i Hårlev for 460 kr. plus moms (575 kr. i alt). Du bliver opkrævet sammen med næste regning.

Afbrænding af haveaffald

Det er ikke længere tilladt at afbrænde haveaffald, da affaldsbekendtgørelsen kræver, at du indsamler alt bioaffald til genanvendelse og ikke brænder det af.

Det er dog stadig tilladt at afbrænde haveaffald Sankt Hans aften - læs mere om reglerne for afbrænding.

Er det for vådt til at du kan afbrænde dit sankthansbål på sankthansaften, skal det bortskaffes som haveaffald.

Sidst opdateret

19.03.2021